Kick-off bijeenkomst voor de technische leerkring MT-warmtenetten met een LT-bron - PAW

19 keer bekeken

Begin

21-01-2021 om 14:00

Einde

21-01-2021 om 15:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken (KLP) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) gaan in de komende periode op regelmatige basis technische leerkringen voor de proeftuinen organiseren. Op 21 januari staat een kick-off bijeenkomst gepland voor de leerkring MT-warmtenetten met een LT-bron.

Programma

In deze kick-off sessie gaan het KLP en het ECW nader in op het beoogde doel van deze leerkring en wisselen ze van gedachte met de deelnemers over hoe deze technische leerkring gemeenten het beste kan ondersteunen. Ook kun je kennismaken met andere proeftuingemeenten die ook werken aan een middentemperatuur warmtenet met een lagetemperatuur bron en kun je meepraten over de aanpak voor de komende tijd.

Doelgroep

Let op: deze bijeenkomst is alleen voor proeftuinen die een technische aanpak op basis van een middentemperatuur warmtenet met lagetemperatuur bron hebben in hun proeftuin.

Meer informatie en een aanmeldlink vind je op de PAW-website.

Cookie-instellingen