Kennis

 

Factsheets

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) heeft een serie factsheets gemaakt over de strategieën die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gebruikt voor de Startanalyse en technieken die veel worden toegepast voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Naar Factsheets

Infographic 

In deze infographic zijn alle strategieën die het Planbureau voor de Leefomgeving heeft gebruikt voor de Startanalyse  visueel weergegeven. De infographic is een zwaar bestand, dus het kan eventjes duren met laden.

Naar Infographic

Bibliotheek

Onder Bibliotheek vind je achtergronddocumenten, zoals verslagen van bijeenkomsten.

Naar Bibliotheek

Hulpdocs Transitievisie Warmte

 

Hier hebben we allemaal producten en diensten bij elkaar gezet die je kunnen helpen bij het maken van een Transitievisie Warmte.  

Naar Documenten

 

 

 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief, een coproductie van het Expertise Centrum Warmte (ECW) met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). 

 

 
 
 

 

Template businesscase warmtenetten

Een template voor het maken van een businesscase voor een warmtenet.

Naar de Template

Tips: Een lokaal warmtenet realiseren

Deze handreiking richt zich vooral op gemeenten die met een warmtenet te maken krijgen, en is opgesteld in samenwerking met een tiental gemeenteambtenaren die hier momenteel mee bezig zijn.

Naar Als gemeente een warmtenet realiseren

 

 

 
Cookie settings