Checklist warmtenetten

Een warmtenet kan een interessante optie zijn bij de verduurzaming van de warmtevoorziening in jouw gemeente. Het ontwikkelen van een warmtenet is een uitgebreid traject, waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. De gemeente heeft in dit traject een regierol en moet beoordelen of het projectidee kans van slagen heeft. Deze checklist is in samenwerking met provincie Overrijsel gemaakt en is bedoeld om gemeenten te helpen bij het beoordelen van een projectidee voor een warmtenet. Deze checklist is niet uitputtend en ook niet voor elk project geschikt. Het is altijd belangrijk om na te gaan of er aanvullingen zijn op deze checklist in je eigen proces.

De checklist is geschikt voor het beoordelen van uiteenlopende warmtenetprojecten

Ongeacht grootte, temperatuurniveau of mate van betrokkenheid van de gemeente hebben al deze projecten namelijk een aantal overeenkomsten.

De checklist is ingedeeld in drie stappen:

  • Is het slim om dit projectidee verder te verkennen?
  • Is het idee concreet genoeg om een intentieovereenkomst te sluiten?
  • Is het projectplan realistisch en uitvoerbaar?

Je vindt hier eerst een globale uitleg bij de drie stappen. In het document Checklist Warmtenetten vind je de checklist en een uitgebreide toelichting. Wil je het document printen? Print het dan op een A3 formaat zodat de checklist goed leesbaar op één pagina staat. 

STAP 1 Is het slim om dit projectidee verder te verkennen?

Stap 1 gaat in op de drie cruciale onderdelen van een warmtenet:

  • de bron
  • het transport
  • de afname.

Simpel gezegd: als er geen warmtebron is, kan er geen warmtenet gelegd worden. Als de bron zich te ver van de gebouwen bevindt, zijn de transportkosten erg hoog. En als de gebouwen te ver uit elkaar liggen, worden de leveringskosten erg hoog. Als die kosten erg hoog zijn, wordt een collectieve optie minder interessant dan een kleinschaligere of individuele optie (bijv. warmtepompen). Daarnaast wordt aangeraden een eerste check te doen op het warmtenet en deze te vergelijken met de andere aardgasvrije strategieën. Hiermee check je of andere strategieën niet beter uitkomen).

Als je stap 1 hebt doorlopen heb je een projectidee waarvoor het interessant lijkt om een verdere verkenning te doen. Dit houdt in dat het als gemeente aan te bevelen is om een klein budget en een klein aantal uren vrij te maken voor de verkenning in stap 2.

STAP 2 Is het idee concreet genoeg om een intentieovereenkomst te sluiten?

Stap 2 richt zich meer op de organisatie en het aanhaken van de juiste stakeholders. De onderdelen in deze stap zijn minder gebaseerd op projectkenmerken, maar meer op organisatorische kwesties.

Als je nu nog niet alle vinkjes kunt zetten, betekent het niet dat je projectidee ineens niet meer interessant is. Het kan zo zijn dat je deze onderdelen nu nog niet kan aanvinken, maar binnenkort wel.

Als je deze stap hebt doorlopen, kan het interessant zijn om de stakeholders (bijvoorbeeld woningcorporatie) te committeren aan het project door middel van een intentieovereenkomst. Dit is geen intentieovereenkomst met een warmtebedrijf, maar een intentieovereenkomst met alle belangrijke afnemers en nutspartijen die werk moeten verrichten. Het betekent ook dat je geld en uren vrij moet maken om de uitvoeringsorganisatie op poten te zetten. Dit doe je door middel van een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders.

Je hebt een technisch en economisch interessant projectidee als je alle acties hebt afgerond. Dat staat vast. Ook staat de basis van een projectorganisatie vast. Bijvoorbeeld doordat de gemeente een intentieovereenkomst heeft afgesloten met belangrijke stakeholders.

STAP 3 Is het projectplan realistisch en uitvoerbaar?

In stap 3 is het de vraag of het project ook organisatorisch en financieel realistisch om het te gaan uitvoeren. De checks bij stap 3 zijn praktischer, richten zich op contractvorming en financieel en organisatorisch commitment. Aan het einde van stap 3 heb je als gemeente een project dat je in de toekomst uit kan geven als een warmtekavel.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.