Expertise Centrum Warmte

Voor kennis over de warmtetransitie in de gebouwde omgeving

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen.

 

 

Blijf op de hoogte

Mis geen nummer meer van de nieuwsbrief, een coproductie van het Expertise Centrum Warmte (ECW) en het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Aanmelden

 

De Leidraad Aardgasvrije 
Wijken

 

Krijg inzicht in de data van het Planbureau voor de Leefomgeving over jouw gemeente.

 

Naar de Leidraad

Webinars Warmtestrategieën goed bekeken en nog te zien

Leo Brouwer en Lex Bosselaar hebben in twee webinars, op 2 en 7 juli, verteld over de verschillende warmtestrategieën als alternatieven voor aardgas, bedoeld voor gemeenten die bezig gaan of zijn met de Transitievisie Warmte. Heb je ze gemist? Ze zijn nog terug te kijken.

Lees verder

ECW ondersteunt gemeenten met Extern Advies Warmtetransitie

Het ECW biedt gemeenten sinds 1 juni een regeling voor het inhuren van een externe adviseur voor werkzaamheden in het kader van de warmtetransitie. 

Lees meer

 

Update factsheets 

​We hebben de factsheets over warmtetechnieken een update gegeven. Externe partijen leverden afgelopen tijd aanvullende informatie aan voor de bestaande factsheets. We hebben daarnaast de factsheets zelf gecheckt op hun actualiteit en compleetheid en hebben ze, waar dat nodig was, aangepast. Ook zijn er nieuwe.
 

Lees meer

Kennis


Onder Kennis vind je factsheets, de bibliotheek en allerlei producten en diensten.
 

Naar Kennis

Inkooptips voor warmte-expertise

Om tot een goede Transitievisie Warmte te komen, is veel specialistisch werk nodig. Niet alle gemeenten hebben die kennis en expertise in huis.
Mogelijk wil ook jouw gemeente daarom expertise extern inkopen. Maar hoe doe je dat? Wij geven je graag wat inkooptips.

Lees meer

 

Bekijk de laatste drie nieuwsbrieven

Meet-ups in najaar

In het najaar gaan we meet-ups organiseren over de vernieuwde versie van de Leidraad, die dan is gepubliceerd. Binnenkort komen we met meer informatie. Had je je al aangemeld, voor de bijeenkomsten die in het voorjaar waren gepland en die toen niet doorgingen? Dan sturen we je een nieuwe uitnodiging.

 

Kalender

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Kalender","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Ga naar de kalender

 
Cookie settings