Expertise Centrum Warmte

Voor kennis over de warmtetransitie in de gebouwde omgeving

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen.

De LeidraadKrijg inzicht in de data van het Planbureau voor de Leefomgeving over jouw gemeente.
 

Naar de Leidraad

Speciale regeling gemeenten voor inhuur expertise

https://www.expertisecentrumwarmte.nl/nieuws/256823.png

Het ECW wil het gemeenten makkelijker maken om specialistische expertise in te kopen als dat nodig is voor het ontwikkelen van hun Transitievisie Warmte. Daarom wordt er op dit moment hard gewerkt aan een financiële regeling en ondersteuning bij de inkoop van die expertise.

Lees meer

Het ECW beantwoordt jouw vragen gewoon vanuit huis

Het ECW werkt vanuit huis, maar is nog gewoon bereikbaar voor al je vragen die je hebt als je werkt voor een gemeente. We zitten voor je klaar als je iets wilt weten, bijvoorbeeld over de Startanalyse

Lees meer

Kennis
 

Meer weten over de alternatieve technieken en strategieën voor aardgas.

Naar Kennis

 

Cookie settings