Proces na EAW aanvraag

Het is niet meer mogelijk om de regeling Extern Advies Warmtetransitie aan te vragen. Dit kon tot en met 1 juni 2021. Wel kan het zijn dat jouw aanvraag nog niet is afgerond. Hieronder lees je wat er gebeurt nadat je jouw aanvraag voor de specifieke uitkering in hebt gediend.

Vanaf 1 juli 2021 heb je minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig om in te loggen voor de regeling EAW. Heb je een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet je jouw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen.

Uitbetaling

Bij een negatief oordeel krijgt de gemeente geen geld uitgekeerd. Bij een positief oordeel ontvangt de gemeente een 100% voorschot van de specifieke uitkering van €20.660, die later wordt gevolgd door een ambtshalve vaststelling.

Veranderingen doorgeven

Tussen het moment van de uitkering-aanvraag en de afronding van de werkzaamheden kan de situatie veranderen. De contactpersoon gaat uit dienst, de gemeente krijgt een nieuw bankrekeningnummer of de werkzaamheden gaan niet door. Deze veranderingen geef je zo snel mogelijk door via mijn.rvo.nl.

BTW terugvragen

De BTW die je betaalt over de werkzaamheden van de externe adviseur, kun je terugvragen via het BTW Compensatiefonds. Het gaat hierbij om een bedrag van maximaal € 4.340.

Verantwoording van de uitkering

Voor de verantwoording van de subsidie kunnen gemeenten gebruikmaken van het systeem van Single information Single audit (SiSa). In dit systeem leggen gemeenten al verantwoording af over hun begroting. Door gebruik te maken van SiSa blijven de administratieve lasten voor deze regeling zo klein mogelijk. De gemeente vermeldt in SiSa dat het project Extern Advies Warmtetransitie is afgerond. Voor de financiële verantwoording is een bijlage bij de jaarrekening voldoende. RVO krijgt daarna een melding dat de verantwoording van het project in SiSa heeft plaatsgevonden.

Ambtshalve vaststelling

Na de verantwoording via SiSa krijgt de gemeente een brief waarin de uitkering ambtshalve wordt vastgesteld.

Cookie-instellingen