Proces na EAW aanvraag

Het is niet meer mogelijk om de regeling Extern Advies Warmtetransitie aan te vragen. Dit kon tot en met 1 juni 17.00 uur. Wel kan het zijn dat jouw aanvraag nog niet is afgerond. Hieronder lees je wat er gebeurt nadat je jouw aanvraag voor de specifieke uitkering in hebt gediend.

Vanaf 1 juli 2021 heb je minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig om in te loggen voor de regeling EAW. Heb je een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet je jouw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen.

Goed- of afkeuring

Direct na jouw aanvraag krijg je een bevestiging via e-mail. Je vindt de bevestiging ook in mijn.rvo.nl onder Berichten.

Jouw aanvraag wordt vervolgens binnen 13 weken beoordeeld door experts van de ECW Helpdesk. Zij beoordelen of de aanvraag is bedoeld voor het inkopen van de inhoudelijke expertise waarvoor de regeling in het leven is geroepen. Als er nog geen contact is geweest met de gemeente, kan het ECW alsnog het initiatief nemen voor een telefonisch startgesprek.

Alle informatie over het proces verloopt via RVO. Zo ontvang je van RVO een bericht zodra er een beslissing over jouw aanvraag is genomen. Het streven is om binnen 13 weken een beslissing te sturen over je aanvraag. Daarom is het belangrijk dat jouw aanvraag zo duidelijk mogelijk is en er geen informatie ontbreekt.

Uitbetaling

Bij een negatief oordeel krijgt de gemeente geen geld uitgekeerd. Bij een positief oordeel ontvangt de gemeente een 100% voorschot van de specifieke uitkering van €20.660, die later wordt gevolgd door een ambtshalve vaststelling.

Veranderingen doorgeven

Tussen het moment van de uitkering-aanvraag en de afronding van de werkzaamheden kan de situatie veranderen. De contactpersoon gaat uit dienst, de gemeente krijgt een nieuw bankrekeningnummer of de werkzaamheden gaan niet door. Deze veranderingen geef je zo snel mogelijk door via mijn.rvo.nl.

Werkzaamheden beëindigen

Als afronding van de regeling dien je binnen vier weken na afloop van de werkzaamheden een beknopt verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en geleerde lessen. Die terugkoppeling kun je uploaden op mijn.rvo.nl. Waar mogelijk (en zinvol) stelt de gemeente de geleverde producten ter beschikking aan het ECW. Een eventuele publicatie hiervan op de website gebeurt in overleg met de gemeente.

Aan de hand van het verslag van de gemeente neemt het ECW het initiatief voor een telefonisch evaluatiegesprek met de contactpersoon van de gemeente. In dit gesprek wordt het externe advies besproken en de lessen die de gemeente heeft geleerd. Dit evaluatiegesprek is vooral bedoeld om leerervaringen naar boven te halen waarmee ook andere gemeenten hun voordeel kunnen doen.

BTW terugvragen

De BTW die je betaalt over de werkzaamheden van de externe adviseur, kun je terugvragen via het BTW Compensatiefonds. Het gaat hierbij om een bedrag van maximaal € 4.340.

Verantwoording van de uitkering

Voor de verantwoording van de subsidie kunnen gemeenten gebruikmaken van het systeem van Single information Single audit (SiSa). In dit systeem leggen gemeenten al verantwoording af over hun begroting. Door gebruik te maken van SiSa blijven de administratieve lasten voor deze regeling zo klein mogelijk. De gemeente vermeldt in SiSa dat het project Extern Advies Warmtetransitie is afgerond. Voor de financiële verantwoording is een bijlage bij de jaarrekening voldoende. RVO krijgt daarna een melding dat de verantwoording van het project in SiSa heeft plaatsgevonden.

Ambtshalve vaststelling

Na de verantwoording via SiSa krijgt de gemeente een brief waarin de uitkering ambtshalve wordt vastgesteld.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.