Extern Advies Warmtetransitie

Voor het ontwikkelen van een goede Transitievisie Warmte op basis van technisch-economische analyses en keuzes, en voor het vertalen van die visie naar uitvoeringsplannen per wijk, is veel specialistische kennis en kunde nodig. Niet alle gemeenten hebben die expertise zelf in huis. Daarom kunnen gemeenten sinds 1 juni 2020 gebruikmaken van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Met deze regeling kunnen gemeenten een specifieke uitkering aanvragen voor het inkopen van externe expertise. Op deze pagina lees je meer over het beschikbare budget voor de regeling, de activiteiten waarvoor je de specifieke uitkering kunt aanvragen, de voorwaarden waaraan je aanvraag moet voldoen en de redenen voor afkeuring. Wil je weten hoe je de specifieke uitkering kunt aanvragen? Lees dan verder bij Aanvraagproces EAW

Budget

De hoogte van de specifieke uitkering is een vaste bijdrage van €20.660 per gemeente. In 2020 is er in totaal €3.305.600 beschikbaar en in 2021 €4.028.700.

Voor welke activiteiten geldt de regeling?

De EAW regeling is bedoeld voor gemeenten die specialistische kennis en kunde willen inkopen. Gemeenten kunnen een specifieke uitkering aanvragen voor het laten uitvoeren van specifieke werkzaamheden gericht op:

 • het interpreteren van de Startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken;
 • het verrijken van Startanalyse met lokale data en opstellen van de Transitievisie Warmte;
 • het vertalen van de Transitievisie Warmte naar Wijkuitvoeringsplannen.

Wil je weten welke specifieke werkzaamheden voor deze regeling in aanmerking komen? Lees dan verder bij Menukaart EAW.

Voorwaarden

De specifieke uitkering kan alleen toegekend worden, als de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden.

Die voorwaarden zijn:

 • het verleende bedrag wordt besteed aan de kosten die de gemeente aan derden verschuldigd is voor extern advies;
 • het verleende bedrag wordt niet besteed aan de verschuldigde omzetbelasting die voor het verlenen van het extern advies bij de gemeente in rekening wordt gebracht;
 • de gemeente wint het extern advies in voor 1 januari 2022;
 • de gemeente draagt er zorg voor dat over het ingewonnen extern advies een verslag wordt opgesteld en verstrekt dit verslag binnen vier weken na opstelling daarvan aan het Expertise Centrum Warmte;
 • de gemeente werkt mee aan een door de minister ingestelde evaluatie ten behoeve van kennisopbouw en -deling door het Expertise Centrum Warmte.

Redenen voor afwijzing

Een aanvraag voor een specifieke uitkering wordt geweigerd, als:

 • de aanvraag betrekking heeft op het inwinnen van extern advies voor andere activiteiten dan waarvoor de regeling bedoeld is;
 • het externe advies is ingewonnen vóór het indienen van de aanvraag;
 • op voorhand duidelijk is dat niet voldaan kan worden aan de voorwaarden.

Door naar Aanvraagproces EAW

 

Cookie-instellingen