Adviesraad

Het Expertise Centrum Warmte heeft een Adviesraad. Daarin zijn vertegenwoordigd:

Het doel van de Adviesraad is om andere stakeholders dan de overheid te betrekken bij activiteiten van het ECW, waaronder de Leidraad. De Adviesraad adviseert de Stuurgroep van het ECW. De advisering is in beginsel technisch-economisch van aard. De rol van de leden van de Adviesraad is divers maar in het algemeen hebben zij een belang bij de activiteiten van het ECW en de Leidraad omdat ze betrokken zijn bij de aanpak om wijken aardgasvrij te maken.

De Adviesraad heeft een onafhankelijke voorzitter, dat is Margreet van Gastel. Anita Looije is secretaris. Zij vervult die rol namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Heb je vragen aan de Adviesraad, stel die dan via het contactformulier.

 

Cookie-instellingen