Privacyverklaring

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) hanteert voor de bescherming van persoonsgegevens op zijn website het privacybeleid zoals gepubliceerd op de website Rijksoverheid.nl. De Rijksoverheid ontwikkelt klimaatprogramma’s voor de uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het ECW is een van deze programma's en werkt daarin actief samen met:

  • Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)
  • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES)
  • Netwerk Aquathermie (NAT)
  • Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat (LNCK)

De klimaatprogramma’s hebben elk hun eigen website. Bij PAW, NP RES en LCNK is het mogelijk je te registreren als gebruiker, waarmee je toegang krijgt tot de online community van het desbetreffende programma. Zo kun je met andere gebruikers in contact komen en informatie delen. Om ervoor te zorgen dat je met jouw account bij alle betrokken klimaatprogramma’s terechtkunt, zijn de websites aan elkaar gekoppeld. Door deelname aan één van de websites van de klimaatprogramma’s ga je akkoord met een actieve uitwisseling van jouw persoonsgegevens met de andere betrokken klimaatprogramma’s. Als je een profiel aanmaakt op één van de websites, worden de persoonsgegevens die je invult alleen zichtbaar in het besloten deel van die website. De klimaatprogramma’s mogen jouw persoonsgegevens echter pas gebruiken, nadat je jezelf actief hebt geregistreerd als gebruiker bij het desbetreffende programma en akkoord bent gegaan met de gebruikersvoorwaarden.

Nieuwsbrief

Je kunt je op de website van het Expertise Centrum Warmte (ECW) ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is een coproductie met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). De nieuwsbrief wordt verzonden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), die als uitvoerder bij zowel PAW als ECW betrokken is. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hanteert daarbij de privacyverklaring zoals vermeld op haar website.

Cookie-instellingen