Actualisatie kentallen Startanalyse 2020

17-08-2021

Voor de Startanalyse 2020 heeft het Expertise Centrum Warmte een aantal aanpassingen voorgesteld.

Voorgestelde aanpassingen voor de Startanalyse

Het Expertise Centrum Warmte heeft een voorstel gedaan voor de aanpassingen van de kenttallen voor warmtepompen. Hieronder vind je een overzicht:

  • Update kentallen van de hybride warmtepomp

Het ECW heeft in afstemming met PBL een wijziging voorgesteld van de kentallen van de hybride warmtepomp. Het gaat over: het benodigde vermogen, de dimensionering van de warmtepomp, de bijdrage aan de ruimteverwarming, de SPF bij de gekozen omstandigheden en de investeringskosten. Bekijk voor meer informatie de Memo ECW - Hybride WP in Vesta (juni 2020).

  • Update van de investeringskosten van warmtepompen voor utiliteitsgebouwen.

De Memo ECW - Analyse investeringskosten warmtepompen utiliteit (06-02-2020) beschrijft een update van de investeringskosten van warmtepompen voor utiliteitsgebouwen. Voor deze update is gebruik gemaakt van andere databronnen. De belangrijkste bron is de data van Brink. 

  • Update van de investeringskosten van schilmaatregelen voor utiliteitsgebouwen.

Brink heeft op basis van referenties en ervaring adviezen gegeven voor correcties op de investeringskosten van schilmaatregelen en de mechanische ventilatie van utiliteitsgebouwen. Wil je meer informatie over het rapport van de Brink? Dan kun je deze altijd bij ons opvragen. 

In het Functioneel Ontwerp Vesta MAIS 5.0 (PBL, 19-04-2021) lees je hoe PBL het voorstel van het ECW verwerkt heeft in de nieuwste versie van Vesta MAIS (5.0). Met VESTA MAIS wordt de Startanalyse 2020 doorgerekend. 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen