De Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving

De Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving is een rekenmodel waarmee je warmte- en koudeopties voor gebouwen met elkaar kunt vergelijken. Je krijgt een indicatie van het energiegebruik, de CO2 uitstoot en het aardgasgebruik. En welk energielabel daarbij hoort. De technieken die worden doorberekend zijn o.a. warmtepompen, warmte-koudeopslag, collectieve systemen, restwarmte en verbranding van houtachtige biomassa. Dit doet de UMGO op gebouw- en gebiedsniveau. Wil je bijvoorbeeld weten welke warmtevoorziening de minste energie verbruikt in een bepaalde situatie? De Uniforme Maatlat maakt het op een vrij eenvoudige manier mogelijk om daar snel inzicht in te krijgen.

Met de Uniforme Maatlaat maak je zonder veel voorkennis snel een berekening

Dit doe je met de kengetallen die zijn opgenomen in het rekenmodel

In het rapport Uniforme Maatlat versie 5 staat een uitgebreide toelichting op de gebruikte rekenregels en kengetallen. Met het rekenmodel vergelijk je de CO2-uitstoot en het energiegebruik van de verschillende warmte- en koudeopties. Naast een groot aantal referentiewoningen en -technieken is het mogelijk om 'eigen' woningen en technieken toe te voegen. Het rekenmodel is door iedereen te gebruiken, maar kennis van  energieprestaties van gebouwen is  gewenst.  Het is aan te raden om de digitale instructievideo’s te bekijken waarin demogelijkheden en de werking van de tool gedemonstreerd worden. Deze verwachten we eind juli. Het model laat heel veel resultaten zien over energiegebruik en CO2, maar geen kosten.

Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.0

De UMGO wordt steeds geüpdatet op basis van ontwikkelingen in de energieprestatie-eisen, de techniek en wensen van gebruikers. Rekenen met de BENG-eisen, een indicatie van het energielabel én een schatting maken of je aan de Standaard voldoet. Dat is nu allemaal mogelijk met de nieuwste versie van de UMGO.

De Standaard is een advies voor de isolatiegraad van een woning en geeft aan wanneer een woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te worden. De standaard is ontstaan uit het Klimaatakkoord.

Meer informatie

Wil je meer informatie over hoe je het rekenmodel van de Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving gebruikt? Bekijk dan de instructiefilmpjes UMGO. Regelmatig organiseren we een masterclass. Heb je daar interesse voor, dan kan je je melden bij de helpdesk. Ook bij vragen kun je contact opnemen met onze helpdesk.  

Cookie-instellingen