Eerste versie Leidraad 15 oktober beschikbaar voor gemeenten

22-08-2019
2556 keer bekeken

In het Klimaatakkoord staan afspraken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarin krijgt de gemeente de regierol. Maar hoe kun je in zo’n veelomvattend proces weloverwogen keuzes maken? Daarvoor komt in oktober 2019 de eerste versie van de Leidraad beschikbaar.

In het Klimaatakkoord staan afspraken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het gaat in totaal om bijna acht miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen. De gemeente krijgt hierin de regierol. Het is de bedoeling dat elke gemeente uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. In de Transitievisie Warmte staat het tijdpad voor de stapsgewijze aanpak om Nederland aardgasvrij te maken. Voor de wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan staat er ook vermeld welke alternatieve energie-infrastructuren in beeld zijn. Vervolgens wordt dit in een uitvoeringsplan op wijkniveau concreet gemaakt. Maar hoe kan een gemeente in zo’n veelomvattend proces weloverwogen keuzes maken? De gemeenten hebben bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord aangegeven behoefte te hebben aan uniforme en betrouwbare data die hen daarbij helpen. 15 oktober krijgen gemeenten toegang tot de eerste data in de vorm van de Leidraad. 


Waaruit bestaat de Leidraad?  

De Leidraad zal bestaan uit twee onderdelen: een Startanalyse en een Handreiking lokale analyse. De eerste versie van de Startanalyse die in september ter beschikking komt, geeft op buurtniveau een schatting van de nationale kosten van verschillende (warmte)opties. Alle berekeningen in de Startanalyse worden gemaakt op basis van landelijke data. Voor de analyses wordt uitgegaan van diverse kengetallen, aannames en rekenregels. Die zijn tijdens diverse validatiesessies afgestemd met inhoudelijke specialisten uit het werkveld. Ook hebben enkele gemeenten lokale data aangeleverd voor verwerking in de startanalyse. De resultaten van deze eerste versie van de Startanalyse geven al een goed beeld van de mogelijkheden voor de verduurzaming van de warmtevoorziening en de kansrijke opties om nader te verkennen. Gemeenten kunnen na september aan de slag met het aanvullen van deze data met eigen lokale data, zoals gegevens over vervanging van riolering of plannen voor sloop of nieuwbouw. Door op die manier lokale detaillering aan te brengen, komen gemeenten tot een robuuste analyse en beter inzicht. Om de lokale detaillering te ondersteunen komt eind september ook een Handreiking lokale analyse beschikbaar.  


Contact 

Wil je meer weten over verschillende warmtetechnieken, de Leidraad of het ontwikkelen van een Transitievisie Warmte? In de zomermaanden wordt hard gewerkt aan een website met meer informatie. Heb je nu al vragen? Neem dan contact op met onze helpdesk. Het Expertise Centrum Warmte (ECW) helpt je graag verder!

Blijf op de hoogte

Geen nieuws meer missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief, een coproductie van het Expertise Centrum Warmte (ECW) met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen