Het Expertise Centrum Warmte ondersteunt gemeenten bij de warmtetransitie

30-09-2019
4715 keer bekeken

Ga jij voor jouw gemeente aan de slag met de Transitievisie Warmte, of werk je daar al aan? Dan kun je bij het Expertise Centrum Warmte (ECW) terecht voor ondersteuning. We zijn een deskundig kenniscentrum speciaal voor gemeenten.

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) ondersteunt op technisch, economisch, juridisch en duurzaamheidsvlak als het gaat om de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen. Dat doet het ECW onder meer met de Leidraad, bijeenkomsten, factsheets en een helpdesk met maatwerkondersteuning door een expertpool (in opbouw). Later wordt aan deze dienstverlening ook nog de Handreiking Marktordening toegevoegd. Ook bij andere programma’s wordt gewerkt aan aanvullende instrumenten ter ondersteuning van gemeenten. Zo komen er een Handreiking Participatie en een Stappenplan Transitievisie Warmte.

Leidraad 

Een belangrijk instrument in de dienstverlening van het ECW is de Leidraad. Het ECW brengt deze samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit. De Leidraad is sinds 15 oktober 2019 beschikbaar voor gemeenten en bestaat uit twee onderdelen: de Startanalyse en een Handreiking voor lokale analyse. De Startanalyse is gemaakt op basis van landelijke data in het model Vesta MAIS door het PBL. Deze biedt op buurtniveau voor vijf warmtestrategieën een eerste beeld van de technisch en economische gevolgen (zoals nationale kosten, energievraag, CO2--uitstoot). Het tweede onderdeel is de Handreiking voor lokale analyse, afkomstig van het ECW. Daarin staan tips en richtlijnen voor gemeenten en modelmakers om de Startanalyse aan te vullen met een eigen analyse op basis van lokale gegevens. 

Bijeenkomsten 

Regelmatig organiseert het ECW bijeenkomsten ter ondersteuning van het werken met de Leidraad. Zo waren er in april en mei 2019 informatiebijeenkomsten waarin gemeenten kennis konden maken met het ECW en de Leidraad. Voor adviseurs/experts, ambtenaren en andere belanghebbenden organiseren we een aantal Vesta MAIS-instructiedagen. Daarin hoor je meer over de algemene uitgangspunten en de werking van het model en kun je er zelf mee aan de slag. In het najaar van 2019 is er de Ronde van Nederland, een serie van twaalf bijeenkomsten, die het ECW organiseert in samenwerking met de provincies. Samen met het PBL geven we een toelichting op de toepassing van de Leidraad en kunnen gemeenteambtenaren met hun vragen terecht bij de medewerkers van onze helpdesk.
Wil je op de hoogte blijven van onze evenementen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. 

Factsheets 

Op de website van het ECW zijn sinds kort ook factsheets te vinden. Hierin vind je meer objectieve informatie over verschillende warmtetechnieken, zoals gegevens over de duurzaamheid van technieken, waar het geschikt is, wat de stand van de techniek is en welke partijen betrokken zijn. Ook zijn er vanaf 15 oktober factsheets beschikbaar over de verschillende strategieën die in de Startanalyse zijn verwerkt. 

Helpdesk

Het ECW beschikt ook over een helpdesk, samen met het PAW. Hier kunnen gemeenteambtenaren en andere mensen die bij decentrale overheden werkzaam zijn terecht met al hun vragen over de warmtetransitie, bijvoorbeeld over specifieke warmtetechnieken of de gegevens uit de Startanalyse. De Helpdesk is zowel telefonisch (088-0424900) bereikbaar, als via het contactformulier.
 

Blijf op de hoogte

Geen nieuws meer missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief, een coproductie van het Expertise Centrum Warmte (ECW) met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen