5 publieke organisaties bundelen data voor betere informatievoorziening energietransitie

08-10-2019
1804 keer bekeken

5 partijen gaan hun data bundelen om de uitvoering en monitoring van de energietransitie beter te faciliteren. Hierdoor hebben zij sneller betrouwbare informatie voor handen.

Het gaat om het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving en Rijkswaterstaat. Zij ondertekenden op 7 oktober een samenwerkingsoverkeenkomst.

Het initiatief voor de samenwerking komt van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij vroegen de 5 partijen om de krachten te bundelen in het project Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie (VIVET).

Energietransitie krijgt regionale vertaling

In Nederland werken veel partijen samen om de klimaat- en energieafspraken te realiseren. Bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende regionale en lokale initiatieven is voldoende betrouwbare informatie van groot belang. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategieën (RES) en de planning rond aardgasvrije wijken.

Met completere en betrouwbare data kunnen partijen sneller en tegen lagere (zoek)kosten informatie vergaren. Ook zijn ze hiermee sneller en beter in staat om goed onderbouwde besluiten te nemen. Dankzij de samenwerking in het project VIVET krijgt de energietransitie een regionale vertaling.

Publiek samenwerkingsproject

Het VIVET-project loopt tot 2022. Per jaar stellen de partijen een werkprogramma vast. Het komende jaar staat op de agenda om een overzicht te maken van het opgestelde vermogen van wind naar RES-regio. Ook willen de partijen in 2020 een regionaal eenduidig en actueel beeld hebben van bestaande en reeds bekende warmtebronnen. Bovendien komt er een regionale vertaling van de productie van zonnestroom, met een onderscheid tussen grootschalige en kleinschalige productie zoals zonnepanelen op daken van huizen.

Betrouwbare informatie

Ric de Rooij, CIO bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK): "Slim gebruik van data staat hoog op de agenda bij EZK. Het ministerie werkt samen met het CBS in het Departementaal Data Centrum (DDC) om dit te faciliteren. Het VIVET-project is hier een mooi voorbeeld van. Betrouwbare, actuele en uitwisselbare data, zoals die van slimme energiemeters, kunnen bijdragen aan een goede informatievoorziening en uitvoering van de energietransitie."

Op de foto vlnr Jan Matthijsen (PBL), Marlies Emmen (Rijkswaterstaat), Judith Arends (RVO.nl), Hanneke Imbens (CBS), Michiel Pellenbarg (Kadaster).  (Foto: Sjoerd van der Hucht)

Blijf op de hoogte

Geen nieuws meer missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief, een coproductie van het Expertise Centrum Warmte (ECW) met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen