Tweede uitvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken van start

Er is veel praktijkervaring nodig om te weten hoe je wijken aardgasvrij kunt maken.
20-11-2019
1305 keer bekeken

Proeftuingemeenten krijgen geld van het Rijk om bestaande woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken.

Gemeenten kunnen meedoen aan een 2e ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft maandag 19 november een brief gestuurd naar alle 355 gemeenten in Nederland om die tweede uitvraag aan te kondigen. 27 gemeenten doen nu al mee met de proeftuinen voor aardgasvrije wijken.

 

Geen eenduidige oplossing

Hoe je een bestaande wijk succesvol aardgasvrij kunnen maken, is een veelomvattend proces waar geen eenduidige oplossing voor is, aldus het ministerie van BZK. Er is veel praktijkervaring nodig. Daarvoor zijn de proeftuinen met een bijbehorend Kennis- en Leerprogramma bedacht. Proeftuinen zijn wijken, buurten of dorpen waardoor je kunt leren hoe je deze vraagstukken kunt aanpakken.

 

Robuust

De inhoud en de manier waarop gemeenten nu een aanvraag kunnen doen, verschilt van die van de eerste ronde. Dat is gebeurd naar aanleiding van de evaluatie van de eerste aanvraagprocedure. Meer dan de vorige keer ligt de nadruk op in hoeverre de aanpak echt klaar is om uit te voeren en de robuustheid van de plannen. Met name de financiële en technische onderbouwing, het participatieplan, de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de regierol en hoe je aardgasvrij kunt verbinden met andere wijkopgaven, zijn van belang.

 

Rekentool

Op 1 december is er ook een rekentool waarmee gemeenten de financiële onderbouwing van de aanvraag kunnen uitrekenen. 

 

Specifieke vragen

In de aanvraag staan deze keer ook meer specifieke vragen. Dat moet duidelijkheid geven over de onderdelen waar die belangrijk zijn bij de aanvraag. Het doel is om de algehele kwaliteit van de aanvragen te verhogen. Ook maakt het stellen van gerichte vragen de vergelijkbaarheid beter tussen de aanvragen. Dat vergemakkelijkt de beoordeling en maakt deze transparanter.

Zaken meer nadruk

Ook krijgt een aantal zaken nu meer nadruk door het Klimaatakkoord. Bijvoorbeeld de betaalbaarheid voor de bewoners. Daarnaast blijkt uit de huidige proeftuinen dat een aantal factoren bepalend is om een aanpak te doen slagen. Bijvoorbeeld een goede projectstructuur met voldoende capaciteit en middelen, breed verankerd in de gemeentelijke organisatie. Maar ook een doordacht participatie- en communicatieplan, waarbij al van te voren actief met de wijk is gecommuniceerd over de plannen.

 

Site Programma Aardgasvrije Wijken

Op de site van het Programma Aardgasvrije Wijken kunnen gemeenten vanaf 1 december een aanvraag indienen. Je vindt op de site ook een heleboel achtergrondinformatie over de nieuwe proeftuinronde.

Blijf op de hoogte

Geen nieuws meer missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief, een coproductie van het Expertise Centrum Warmte (ECW) met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen