Vernieuwde Leidraad: wat kun je verwachten?

10-03-2020
3651 keer bekeken

Rond de zomer (2020) verschijnt de vernieuwde Leidraad Aardgasvrije Wijken, een hulpmiddel voor gemeenten om te komen tot Transitievisies Warmte en uitvoeringsplannen. Wat kunnen gemeenten verwachten van deze vernieuwde versie? En wat komt er later dit jaar?

Na de lancering van de eerste werkbare versie van de Leidraad in oktober 2019 is er hard doorgewerkt aan de vernieuwde versie die dit voorjaar wordt uitgebracht. Kort gezegd biedt de Leidraad uniforme en betrouwbare data en is het één van de hulpmiddelen om een goed onderbouwde Transitievisie Warmte op te stellen. De Leidraad bestaat uit de Startanalyse (gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving) en de Handreiking voor lokale analyse (gemaakt door het ECW). Wil je meer weten? Lees dan verder in het menu Leidraad.   

De belangrijkste veranderingen in de vernieuwde Startanalyse zijn:

  • Het opnemen van een extra variant van de isolatiegraad in de berekeningen.
  • De toevoeging van waterstof als nieuwe strategie.
  • De verwerking van aangeleverde data van gemeenten en provincies over warmtebronnen en uit te sluiten buurten/proeftuinen van ruim 100 gemeenten.

Als ondersteuning bij het werken met de vernieuwde Startanalyse wordt ook de Handreiking voor lokale analyse op basis van deze veranderingen geactualiseerd. Voor gemeente-ambtenaren organiseert het ECW vanaf mei verspreid in het land een aantal Lente meet-ups. Daarin wordt de vernieuwde Leidraad toegelicht en is de Helpdesk aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Daarnaast ontwikkelt het ECW een aantal nieuwe factsheets die uitleg geven over nieuwe technieken. Het gaat hierbij om technieken die niet zijn opgenomen in de Startanalyse, maar die mogelijk wel interessant zijn voor gemeenten. Daarbij kun je denken aan een bio-ketel voor één gebouw, warmteopslag, zonnewarmte en infraroodpanelen. Deze technieken zijn niet opgenomen omdat ze nog in ontwikkeling zijn of omdat ze slechts in een beperkt aantal situaties toepasbaar zijn of rendabel worden. Bij de ontwikkeling van deze factsheets werkt het ECW samen met veel verschillende partijen.   

Wat kan een gemeente met de Leidraad?

Gemeenten stellen voor uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vast. Hierin beschrijven ze voor wijken en buurten die al vóór 2030 van het aardgas af gaan welke strategieën daarvoor in beeld zijn. De Leidraad is daarbij een hulpmiddel en biedt gemeenten uniforme en betrouwbare data. De Leidraad bevat geen advies, maar helpt gemeenten om inzicht te krijgen in de kostenefficiëntie van verschillende strategieën voor het aardgasvrij maken van wijken en buurten. Je kunt de Leidraad gebruiken om samen met lokale stakeholders voor jouw gemeente te:

  • onderzoeken welke strategie in een buurt de voorkeur verdient
    Dat kan door te kijken welke strategie significant de laagste nationale kosten heeft. Het is mogelijk dat meerdere strategieën leiden tot vergelijkbare lage nationale kosten. Met de gevoeligheidsanalyse kun je dan kijken of de laagste nationale kosten van deze strategie(en) ook onder andere omstandigheden de laagste zijn. Op basis daarvan kan jouw gemeente een robuuste keuze maken of mogelijk bepaalde strategieën uitsluiten.
  • verkennen welke buurten voor 2030 aardgasvrij kunnen worden
    Een gemeente kan hierbij bijvoorbeeld rekening houden met de planning van andere werkzaamheden (zoals rioolvervanging) en met buurten waar de nationale kosten lager zijn dan in andere buurten.

Tip: Startende gemeenten kunnen met de geactualiseerde en uitgebreide Startanalyse aan de slag. Gemeenten die de eerste versie van de Startanalyse gebruiken, kunnen hiermee verder gaan als de verschillen in resultaten tussen de najaarsversie en vernieuwde versie van de Startanalyse klein zijn. Bij grote verschillen is het aan te raden om de vernieuwde Startanalyse te gebruiken. Bij twijfel kunnen gemeenten contact opnemen met de Helpdesk van het ECW om deze verschillen te bespreken.

Eindgebruikerskosten geen onderdeel van de Leidraad

De Leidraad laat alleen nationale kosten per buurt zien. Het blijkt dat binnen een buurt grote verschillen kunnen zijn tussen eindgebruikers en gebouwen en daarmee ook in de eindgebruikerskosten. Dit betekent dat je de eindgebruikerskosten in een buurt alleen goed in beeld kunt krijgen door landelijk gemiddelde cijfers te combineren met lokale gegevens.

Wat volgt er nog?

Later in 2020 volgt dus een apart product waarin landelijk gemiddelde eindgebruikerskosten in euro’s per woning worden getoond. Deze kosten zijn uitgesplitst naar woningtype en warmtestrategie. Deze cijfers kun je gebruiken om voor jouw gemeente meer buurtspecifiek een beeld te schetsen. De wijze waarop dit kan gebeuren, wordt verwerkt in de Handreiking voor lokale analyse. Gemeenten kunnen op basis van de nationale kosten al aan de slag. De inzichten uit het apart ontwikkelde product met eindgebruikerskosten kunnen later worden meegenomen.

We adviseren om niet te wachten met het opstellen van een Transitievisie Warmte tot de gemiddelde eindgebruikerskosten beschikbaar komen. Je kunt nu al met de Leidraad aan de slag om de strategieën te verkennen die voor de buurten in jouw gemeente interessant zijn. Het vergt tijd om de verschillende opties te doorgronden en om bij die verkenning stakeholders zoals netbeheerders, gebouweigenaren en warmteaanbieders te betrekken. Als gemeente kun je de verkenning later aanvullen met informatie over eindgebruikerskosten. 

Natuurlijk houden we je op de hoogte over de planning van dit nieuwe product en alle andere ontwikkelingen rondom de Leidraad. Houd daarvoor de website in de gaten of abonneer je op de nieuwsbrief.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen