Speciale regeling gemeenten voor inhuur expertise

06-04-2020
5087 keer bekeken

Het ECW wil het gemeenten makkelijker maken om specialistische expertise in te kopen als dat nodig is voor het ontwikkelen van hun Transitievisie Warmte. Daarom komt het ECW op 1 juni 2020 met een regeling die gemeenten een financiële tegemoetkoming biedt als zij externe expertise willen inhuren.

Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord stellen alle gemeenten uiterlijk eind 2021 hun Transitievisie Warmte (TVW) vast. Daarin schetsen ze tot 2050 het tijdspad voor het aardgasvrij maken van hun wijken en geven ze voor de wijken waarin ze vóór 2030 aan de slag gaan ook de mogelijke warmte-alternatieven aan. Veel gemeenten hebben niet alle kennis zelf in huis die nodig is om een goede Transitievisie Warmte te maken op basis van technisch-economische analyses en keuzes, en om daarna die visie te vertalen naar uitvoeringsplannen per wijk. Daarom komt het ECW op 1 juni 2020 met een regeling die gemeenten een financiële tegemoetkoming biedt als zij externe expertise willen inhuren. Het gaat dan om specialistische kennis en kunde, zoals het maken van warmtetransitie-berekeningen en data-analyses die nodig zijn voor de Transitievisie Warmte en/of uitvoeringsplannen.

Bijkomend doel van de regeling is om kennisontwikkeling bij zowel gemeenten als het ECW te stimuleren. De inzet is dat gemeenten gaandeweg zelfstandiger kunnen werken op het vlak van de warmtetransitie. Op 1 juni 2020 publiceren wij de precieze invulling van de regeling op de website.

Ondersteuning bij de inkoop van externe expertise

Naast de financiële bijdrage ondersteunt het ECW gemeenten bij de inkoop van de expertise. De ECW Helpdesk zal gemeenten in persoonlijke gesprekken tips geven over de inkoop van expertise. Daarnaast werken we ook aan een lijst van adviseurs en bureaus die de vereiste expertise in huis hebben. Zo willen we de markt beter inzichtelijk en benaderbaar maken voor gemeenten. Het is zeker niet zo dat een gemeente uit die lijst een adviseur of bureau moet kiezen om de financiële vergoeding te krijgen; dat is aan de gemeente zelf. De lijst is alleen een keuzehulp om het makkelijker te maken voor gemeenten.

Op de lijst komen adviseurs en bureaus die vooral kennis van en ervaring hebben met data-analyse in de warmtetransitie, het ontsluiten en verwerken van de data die daarvoor nodig is met energietransitie-rekenmodellen (zoals Vesta MAIS) en het werken met de Leidraad Aardgasvrije Wijken. Het ECW streeft ernaar een lijst op te stellen die gevarieerd is wat betreft herkomst van de expertise (van zzp’ers tot grote bureaus) en spreiding over Nederland.

Wil je op de lijst?

Op dit moment zijn we bezig met het maken van de lijst met adviseurs en bureaus. Heb jij of heeft jouw bureau de kennis en ervaring die we zoeken? Download dan het aanmeldformulier onderaan deze pagina en mail het naar het ECW. 

Blijf op de hoogte

Geen nieuws meer missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief, een coproductie van het Expertise Centrum Warmte (ECW) met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen