Vernieuwde WKO-bodemenergietool live

29-04-2020
1824 keer bekeken

In een vernieuwde tool van RVO kunnen nu ook particulieren zien wat de mogelijkheden zijn in hun omgeving voor ondiepe bodemenergie. Een mooie kans, waarbij de gemeente een belangrijke rol speelt.

Om de mogelijkheden van ondiepe bodemenergie op een bepaalde locatie te onderzoeken kan iedereen die dat wil gebruikmaken van de WKO-bodemenergietool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De tool maakt inzichtelijk of bodemenergie op de gekozen locatie mag en kan óf dat er beperkingen zijn. De WKO-bodemenergietool maakt daarbij gebruik van alle geregistreerde bodemenergiesystemen (zowel open als gesloten), grondwateronttrekkingen en installaties. Voor de gemeente is het belangrijk om alle meldingen goed te registreren. Zo blijft de informatie actueel en worden bestaande systemen niet verstoord, oftewel: treedt er geen interferentie op. Mocht het in een wijk erg druk worden met bodemenergie dan kan de gemeente ook besluiten een masterplan bodemenergie of een zogenaamd interferentiegebied voor deze wijk aanmaken. Hierdoor blijf je als gemeente controle houden over het gebruik van de bodem, zodat iedereen van bodemenergie kan blijven profiteren.

Warmte en koude uit de bodem

Ondiepe bodemenergie is een hernieuwbare energiebron, waarbij uit de ondergrond (< 500 meter) warmte en/of koude wordt gewonnen. Hiermee kunnen huizen, kantoorpanden, kassen, bedrijfshallen en industrieën energiezuinig worden gekoeld en verwarmd. Daarmee is het ook een interessante techniek voor aardgasvrije wijken.

Hoe werkt de WKO-bodemenergietool?

Je voert op een kaart een specifieke locatie in. Vervolgens zie je voor die locatie of bodemenergie daar mag en kan en of er beperkingen zijn. Aan de hand van een aantal vragen is het daarna ook mogelijk om voor de gekozen locatie extra informatie te krijgen, bijvoorbeeld over het warmtepompvermogen en de kosten van het gesloten bodemenergiesysteem. De WKO-bodemenergietool is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in bodemenergie: van particulieren en bedrijven tot intermediairs en installateurs. De tool is niet geschikt voor vergunningaanvragen, haalbaarheidsstudies of ontwerpstudies. Je vindt op de website van de tool ook voorbeelden van succesvolle bodemenergieprojecten.

De WKO-bodemenergietool is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met de provincies en de marktpartijen ontwikkeld.

 

Blijf op de hoogte

De aangekondigde Lente meet-ups, waarin we de vernieuwde Leidraad zouden toelichten en vragen zouden beantwoorden, gaan we verplaatsen vanwege de gewijzigde planning. Binnenkort komen we met meer informatie, zoals over nieuwe data en wat het betekent als je je al hebt aangemeld. Wil je deze info en ander nieuws niet missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief, een coproductie van het Expertise Centrum Warmte (ECW) met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen