We hebben gekozen voor een warmtenet. Wat nu?

13-05-2020
2201 keer bekeken

Veel gemeenten met dichtbebouwde gebieden en aanwezige warmtebronnen zullen kiezen voor een warmtenet als alternatief voor aardgas. De eigenaar van de bron is bereid de warmte te leveren en een warmtenet past goed bij de gebouwen die ze aan willen sluiten.

Maar het maken van die keuze is slechts de eerste stap naar het daadwerkelijk realiseren van een warmtenet. Want wie gaat dat net eigenlijk aanleggen en exploiteren? En wie is er allemaal betrokken bij zo’n project?

Gelukkig ben je niet de enige gemeente die hiermee bezig is, en kunnen je gemeentelijke collega’s, het Expertise Centrum Warmte (ECW) en PIANOo je verder helpen!
 

Praktijktips

Het ECW heeft praktijktips opgesteld samen met een tiental van je gemeentelijke collega’s en andere praktijkexperts. De tips richten zich met name op gemeenten die bezig gaan of zijn met wijkuitvoeringsplannen. Maar ook voor gemeenten die aan het begin staan van de warmtetransitie kan de handreiking nuttige inzichten bieden. Denk bijvoorbeeld aan de beleidsmatige en organisatorische aspecten waar je als gemeente mee te maken krijgt. Zoals, welke gemeentelijke afdelingen kan ik het beste betrekken in het proces? Welke rol(len) kan ik als gemeente innemen? En welke partijen kunnen überhaupt een warmtenet realiseren? Allemaal vragen die ook in de oriënterende fase van belang zijn.

Omdat we ons met name richten op gemeenten die klaar zijn voor de uitvoering, gaat de handreiking uit van de huidige wet- en regelgeving. We zijn uiteraard niet blind voor de nieuwe Warmtewet en de Omgevingswet, en zullen de praktijktips updaten zodra hier meer over bekend is. Voor meer informatie over het traject rondom de Warmtewet 2, lees je op de website van de Rijksoverheid de laatste Kamerbrieven over de tariefregulering en de algemene voortgang van de Warmtewet 2. Ook zijn onze tips vooral praktisch van aard, waardoor we niet te diep op de juridische details ingaan. Gelukkig heeft het Kennis- en Leerprogramma de handreiking ‘Warmtenetten en het Aanbestedingsrecht’ opgesteld om in die behoefte te voorzien.
 

Hulp bij kiezen proces

Mocht je na het lezen van de praktijktips vragen hebben over dit onderwerp, dan kun je terecht bij de Helpdesk van het Expertise Centrum Warmte via het contactformulier. Ook voor concrete casussen rondom het realiseren van warmtenetten kun je bij de helpdesk terecht. Zo hebben we meerdere gemeenten al geholpen bij het kiezen van het meest geschikte proces om tot een warmtenet te komen.

Naar Praktijktips - een lokaal warmtenet realiseren

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen