ECW ondersteunt gemeenten met Extern Advies Warmtetransitie

29-05-2020
5321 keer bekeken

Bij de warmtetransitie is specialistische expertise nodig en niet alle gemeenten hebben die expertise in huis. Het inkopen van extern advies is dan een mogelijkheid. Daarvoor biedt het ECW vanaf 1 juni een regeling. Ook ondersteunt het ECW gemeenten met tips voor het inkopen van de expertise.

Om een goede Transitievisie Warmte te maken op basis van technisch-economische analyses en keuzes, en om daarna die visie te vertalen naar uitvoeringsplannen per wijk: dat is nogal een klus. En daarvoor heeft niet elke gemeente de juiste expertise in huis. Daarom komt het ECW met de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Met deze regeling kunnen gemeenten een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het inkopen van externe expertise. Het gaat om een specifieke uitkering van €20.660 per gemeente bedoeld voor het laten uitvoeren van specialistische werkzaamheden bij het: 

  • Interpreteren van de Startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken;
  • Verrijken van Startanalyse met lokale data en opstellen van de Transitievisie Warmte;
  • Vertalen van de Transitievisie Warmte (TVW) naar Wijkuitvoeringsplannen.

Indienen en evaluatie

De regeling loopt van 1 juni 2020 tot en met 1 juni 2021. Voor het indienen van de aanvraag, voert de gemeente eerst een telefonisch startgesprek met de ECW-helpdesk. Vervolgens vraag je de specifieke uitkering aan door het indienen van een beknopt projectplan. Als afronding van het traject stuur je vervolgens een kort verslag en evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden en geleerde lessen in. Met die evaluatie wil het ECW kennis en leerervaringen naar boven halen en delen, zodat ook andere gemeenten daarvan kunnen profiteren.

Andere hulpmiddelen 

Wanneer je overweegt om externe expertise in te kopen, check dan ook zeker onze inkooptips. En maak gebruik van de (niet-limitatieve) lijst van externe adviseurs die wij hebben opgesteld. Op deze lijst kun je adviseurs en bureaus vinden die aangeven ervaring te hebben met een of alle werkzaamheden die in aanmerking komen voor de EAW-regeling. Op alle adviseurs en bureaus op deze lijst voert het ECW een globale check uit. De lijst is een ‘levend’ document, waarvoor geschikte adviesbureaus en consultants in de warmtetransitie zich doorlopend kunnen aanmelden . De lijst is slechts een hulpmiddel en biedt geen kwaliteitskeurmerk. Het is dus helemaal aan de gemeente om de juiste adviseur te kiezen.  

Direct aanvragen

Wil jij in aanmerking komen voor deze regeling? Meer informatie over de regeling en de specifieke werkzaamheden die in aanmerking komen voor deze regeling, vind je in het menu Extern Advies Warmtetransitie
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen