Warmtebronnen voor vernieuwde Leidraad 2020 alvast bekijken via Warmteatlas

Voorbeeld van een kaart uit de Warmteatlas.
24-06-2020
2156 keer bekeken

47 gemeenten, 7 provincies en 1 regio hebben informatie aangeleverd over warmtebronnen. Dat is het resultaat van een oproep van het Expertise Centrum Warmte eind vorig jaar aan alle gemeenten en provincies.

Het gaat zowel om data die nog niet in de Startanalyse vermeld waren, als om het aanvullen en verbeteren van informatie over bronnen die al wel waren opgenomen. Doel was om de uitkomsten van de Startanalyse te verbeteren.

De nieuwe data die in de Startanalyse zijn verwerkt, kun je nu alvast zien in de Warmteatlas. De Warmteatlas is een tool, waarin je het warmteaanbod en de warmtevraag in Nederland kunt bekijken in een digitale, geografische kaart. Ben je benieuwd welke bronnen er naar aanleiding van de uitvraag van het Expertise Centrum Warmte (ECW) zijn toegevoegd? Kijk dan in de Warmteatlas in de legenda onder het kopje Restwarmte naar twee kaartlagen LT- en MT-Warmtebronnen Startanalyse ECW. Het is helaas niet meer mogelijk om nu nog correcties of aanvullingen door te geven voor de komende vernieuwde Startanalyse.

Meenemen in lokale analyse

Het ECW heeft met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) alle data beoordeeld. Alle bruikbare data zijn vervolgens verwerkt in zowel de Warmteatlas als de vernieuwde Startanalyse, die na de zomer wordt gepubliceerd. Niet alle aangeleverde data bleek van voldoende kwaliteit te zijn om in de Startanalyse te kunnen verwerken. Daar waar mogelijk hebben het PBL en ECW een vertaling gemaakt naar zinvolle input voor de Startanalyse en zijn die data verwerkt.

Dat is niet voor alle aangeleverde data gelukt, waardoor je niet alles terugziet in de Warmteatlas en dus straks ook niet in de Startanalyse 2020. De voornaamste reden daarvoor is dat de aangeleverde informatie niet volledig was. De naam van een bron was bijvoorbeeld vermeld, maar niet het vermogen en de locatie. Of er was informatie aangeleverd over de energievoorziening in een regio, maar hierbij miste informatie over de (beschikbaarheid van) warmtebronnen.

Was de informatie niet volledig, dan heeft het PBL of het ECW de gemeente per mail gevraagd om de informatie aan te vullen. Als de informatie hierna onduidelijk of onvolledig bleef, werd besloten om de warmtebron of de aanvullende informatie niet op te nemen.

Mocht een gemeente toch meer informatie hebben over warmtebronnen, dan kan de gemeente die meenemen in de lokale analyse, zoals beschreven in de Handreiking voor lokale analyse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen