Leidraad openbaar

24-09-2020
5924 keer bekeken

De Leidraad is een instrument dat gemeenten helpt bij het opstellen van goed onderbouwde transitievisies warmte en wijkuitvoeringsplannen. Op 3 september 2020 werd de vernieuwde Leidraad gepubliceerd voor gemeenten. Sinds 24 september is de Leidraad voor iedereen toegankelijk.

De Leidraad bestaat uit twee onderdelen: de Startanalyse, gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Handreiking voor lokale analyse, gemaakt door het Expertise Centrum Warmte (ECW). De Handreiking voor lokale analyse was vanaf 3 september al voor iedereen toegankelijk. Vanaf 24 september is de Startanalyse ook openbaar en kan iedereen de resultaten inzien.

De data uit de Startanalyse staan op de themawebsite van het PBL. Om in te loggen heb je geen inlogcode meer nodig, zoals voorheen wel het geva; was. 

Hoe kun je de Startanalyse bekijken?

De data uit de Startanalyse kun je op verschillende manieren bekijken.

  • De viewer toont resultaten van de Startanalyse in de vorm van kaarten. Zo kunnen per strategie verschillen tussen buurten zichtbaar gemaakt worden. Dat is mogelijk voor een selectie van de indicatoren die in het gemeenterapport wordt gepresenteerd. De kaarten kunnen ook gebruikt worden om (per buurt of groep van buurten) gevolgen van de strategieën met elkaar te vergelijken. De viewer is sinds de vorige versie verbeterd op basis van de opgehaalde feedback bij gemeenten.
  • De tabellen en figuren staan in een aparte bijlage die voor iedere gemeente specifiek zijn. Deze onderliggende gemeentelijke tabellen met resultaten op buurtniveau zijn te downloaden via een zip-file. Nadat je bent ingelogd kun je bij deze gegevens.
  • Het gemeenterapport bevat uitleg over de Startanalyse en een toelichting op tabellen en figuren. Dit gemeenterapport is hetzelfde voor iedere gemeente.
  • Het datapakket is bedoeld voor mensen die voor een gemeente aanvullende analyses willen maken met behulp van computermodellen of GIS-tools. Het bevat gegevens per woning en utiliteitsgebouw. Ook het datapakket is vanaf 24 september openbaar. Heb je interesse in dit datapakket, dan kun je het pakket aanvragen door een e-mail te sturen naar het PBL. Dit artikel legt uit hoe je de data van de Startanalyse kan importeren in je eigen GIS-omgeving.

Aan de slag met de Leidraad

De Leidraad biedt een solide basis voor het maken van een analyse die gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen van een transitievisie warmte en uitvoeringsplannen. Werken aan de warmtetransitie zal voortdurend nieuwe inzichten opleveren die gedurende dat proces kunnen worden benut. De vernieuwde Leidraad verenigt de beste inzichten van dit moment en is een goede basis om aan de slag te gaan. Het ECW blijft op de hoogte van ontwikkelingen en kan gemeenten ondersteunen hoe met deze ontwikkelingen om te gaan.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de adviseurs van onze Helpdesk.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen