Regeling EAW nog beschikbaar voor 200 gemeenten

Beeld: Micheile Henderson via Unsplash
26-10-2020
2408 keer bekeken

De regeling Extern Advies Warmtetransitie is sinds 1 juni beschikbaar. Gemeente kunnen hiermee aanspraak maken op 20.000 euro om externe expertise in te huren voor de warmtetransitie. Al zo’n 150 gemeenten hebben hier interesse in getoond. Voor ruim 200 gemeenten is dus nog een bijdrage beschikbaar.

Rinske de Jong, adviseur bij het ECW, voert regelmatig startgesprekken met gemeenten die de regeling willen aanvragen. “In zo’n startgesprek dat wij met de gemeente voeren, kijken we of de aanvraag binnen de regeling past. De regeling is namelijk specifiek bedoeld voor technisch-economische kennis. Maar in het gesprek is ook veel aandacht voor de lokale situatie. Past het project ook bij de huidige stand van zaken in de gemeente? Heeft de gemeente ook nog behoefte aan andere ondersteuning?”

Er is veel diversiteit te zien in de aanvragen die binnenkomen bij het ECW. “De projectideeën die we zien binnenkomen zijn heel verschillend. Zo gaat de ene gemeente met een adviesbureau alle data verzamelen die genoemd staan in de Handreiking voor lokale analyse, terwijl een andere gemeente specifiek onderzoek laat doen naar de mogelijkheden voor aquathermie bij een specifieke wijk. Ook zijn er gemeenten die alle dataverzameling al gedaan hebben, en nu vooral zoeken naar een partij die hen kan helpen wijken te prioriteren, bijvoorbeeld aan de hand van de criteria uit de handreiking. De regeling wordt gebruikt door gemeenten die nog helemaal aan het begin staan, maar ook als je al aan de uitvoeringsplannen toe bent, kun je met deze regeling expertise inhuren.”

Meer informatie en aanvragen

Ben jij ambtenaar van een van de gemeenten die nog geen gebruikmaakt van de EAW-regeling? En hebben jullie een projectplan of projectidee waar de 20.000 euro van de EAW-regeling goed van pas kan komen? Lees op de website meer over de regeling of neem contact op met het ECW via ons contactformulier. Ons secretariaat maakt graag een belafspraak met een van onze adviseurs om jullie idee door te spreken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen