170 gemeenten aan de slag met EAW: van eerste stappen naar uitvoering

Foto: Myriam Jessier via Unsplash
16-02-2021
789 keer bekeken

Afgelopen zomer opende het ECW de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW), waarmee gemeenten een bijdrage voor de inkoop van extern advies kunnen aanvragen. De gesprekken met de 170 gemeenten die de regeling al hebben aangevraagd, leveren interessante inzichten op.

Sinds 1 juni 2020 is het voor gemeenten mogelijk om een aanvraag te doen voor de regeling Extern Advies Warmtetransitie. Onderdeel van de aanvraagprocedure is een startgesprek met een ECW-adviseur. In dat gesprek loopt een expert van het ECW de procedure met je door, en helpt je op weg met het aanvragen van de regeling. En dat is niet alles. Antoinette Walschot-Deckers, coördinator EAW-aanvragen: ‘we zien dat deze gesprekken zich eigenlijk nooit beperken tot een bespreking van het project. Het gaat vaak ook over hoe de warmtetransitie in de gemeente verloopt. Waar loopt de gemeente tegenaan en wat kunnen wij doen om te helpen? Dat levert zowel voor de gemeenten maar ook voor ons, als ECW, veel nuttige inzichten op!’

Wat geven gemeenten aan?

Uit de gesprekken die de adviseurs bij het ECW het afgelopen jaar hebben gevoerd, blijkt dat vrijwel alle gemeenten de basiskennis goed op orde hebben. De vijf strategieën uit de Startanalyse zijn bekend en bijna alle gemeenten weten welke alternatieven bij hen voor de hand liggen. De gesprekken met stakeholders als woningcorporaties, netbeheerders en de buurgemeenten lopen ook goed. 

Toch zijn er ook genoeg obstakels die gemeenten tegenkomen. Zo worden er veel vragen gesteld over de toepasbaarheid van de strategieën uit de Startanalyse. Aangezien duurzame gassen (groengas en waterstof) in ieder geval tot 2030 maar beperkt tot niet beschikbaar zijn, vraagt een aantal gemeenten zich af of het beter is om af te wachten. Ze willen weten welke stappen ze dan al wél kunnen zetten. Met name landelijke gemeenten met veel dunbevolkt gebied en gemeenten met monumentale panden vragen zich af of er alternatieven zijn voor duurzaam gas, en hoe ze hiermee om kunnen gaan.

De betaalbaarheid en haalbaarheid van aardgasvrije strategieën worden ook als een groot issue gezien. Gemeenten vragen zich af of het Rijk een rol kan spelen bij de woonlastenneutraliteit. De meeste gemeenten geven aan zelf niet over de financiële middelen te beschikken om dit voor elkaar te krijgen. Informatie over slimme financieringsconstructies en de aanbesteding van bronnen zou daarom welkom zijn.

Tot 1 juni kunnen andere gemeenten nog een aanvraag indienen

Hoewel de eerste gemeenten inmiddels hun projecten afronden, is de aanvraagprocedure nog niet gesloten. Tot en met 1 juni 2021 kan iedere gemeente die nog geen gebruik heeft gemaakt van de regeling, een aanvraag indienen. Je begint je aanvraag door het aanvragen van een startgesprek via het contactformulier van het ECW.

Antoinette: ’Ik zou elke gemeente aanraden om een aanvraag te doen. Iedere gemeente kan deze bijdrage namelijk nuttig inzetten. Of je nu een landelijke of stedelijke gemeente bent, net begonnen aan de transitievisie of al bezig met uitvoeringsplannen, de regeling komt altijd van pas.’ Dit blijkt ook uit de grote verscheidenheid van aanvragen. Zowel hele kleine, als de allergrootste gemeenten vragen de regeling aan, soms voor algemene technische kennis bij het opstellen van de transitievisie, en soms voor heel gedetailleerd onderzoek, bijvoorbeeld om een uitgebreid businesscase-onderzoek te doen voor een aquathermie-project.

Meer informatie over de EAW-regeling

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen