Deadline voortgangsrapportage transitievisie warmte verlengd naar 15 maart

04-03-2021
889 keer bekeken

In november zijn alle gemeenten door het ministerie van BZK en de VNG uitgenodigd om de voortgangsrapportage transitievisie warmte in te vullen. De deadline voor het invullen van deze rapportage is verlengd tot 15 maart.

Nieuwe deadline voor de voortgangsrapportage

Om een goed beeld te krijgen van de status van alle transitievisies warmte in Nederland, heeft het Rijk samen met de VNG een tool ontwikkeld waarin gemeenten dit kunnen rapporteren. In november hebben alle gemeenten een uitnodiging ontvangen om deze in te vullen, maar nog niet alle gemeenten hebben dit gedaan. Ook als gemeenten nog bezig zijn met het opstellen van de transitievisie warmte is dat nuttige informatie voor de rapportage. Gemeenten hebben nog tot 15 maart aanstaande de mogelijkheid om de rapportage in te vullen.

Achtergrond en doel van de rapportage

De rapportage heeft twee doelen:

  • inzicht in voortgang van het opstellen van de transitievisie warmte bij alle gemeenten
  • een eerste beeld of de doelstelling van 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen ge├»soleerd en/of aardgasvrij in 2030 behaald kan worden

De globale resultaten van de rapportage worden op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken gepubliceerd en in een kamerbrief naar de kamer gestuurd.

Hoe werkt het?

Op dinsdag 2 maart hebben gemeenten die nog niet hebben deelgenomen aan de rapportage (peildatum 15 februari 2021) gegevens ontvangen om een account voor de rapportagetool te activeren. Deze gegevens zijn verstuurd naar het algemene mailadres van gemeenten. Het kan zijn dat de gegevens in de spamfolder terecht zijn gekomen. Heb je problemen met inloggen, of kun je de mail met inloggegevens niet terugvinden, neem dan contact op via beheer@esri.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen