Nieuwe Wet Collectieve Warmte getest op de praktijk

Foto: Headway via Unsplash
12-03-2021
2019 keer bekeken

De nieuwe warmtewet, de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW), komt eraan. Welke impact heeft deze nieuwe wet op concrete praktijksituaties bij gemeenten met een bestaand warmtenet? Om hier meer inzicht in te krijgen organiseerde het Expertise Centrum Warmte vier online sessies met betrokkenen.

Wat werd er besproken tijdens deze sessies? 

In de online sessies werden de situaties in Rotterdam en Twente behandeld met de gemeenten, het ministerie van EZK en andere betrokken partijen. Eerst was het woord aan de gemeente en andere stakeholders bij het warmtenet. Zij schetsten de lokale situatie en gaven aan welke vragen nu bij hen leven rond de invoering van de WCW. De nadruk lag op bestaande situaties, met vragen zoals: 

  • Wat wordt het warmtekavel als er nu al een warmtenet is? 
  • Hoe gaat het in zijn werk als je in de toekomst een groei van het warmtenet voorziet? 
  • Wat houdt precies de regierol van de gemeente in? 
  • Wat is het onderscheid tussen warmtebedrijven, warmtenetbedrijven en transportnetbeheerders? 

Positieve ervaringen

Marleen Volkers, programmaleider warmte bij provincie Overijssel, deed mee aan één van de bijeenkomsten: “De sessie over de casus Twente heeft mij nieuwe inzichten opgeleverd die helpen bij de ontwikkeling van het regionale warmtenet in Twente, bijvoorbeeld over de verhouding tussen de warmtebron en het warmtekavel”. 

De sessies werden gehost door Roy Blokvoort van het Expertise Centrum Warmte: “We zijn heel erg blij met de positieve reacties van de deelnemers. We zien dat zij door de gesprekken ook echt beter inzicht hebben gekregen in de wet en dat is ontzettend veel waard.” 

Nieuw product in ontwikkeling

Om meer gemeenten dat inzicht in de WCW te bieden, wordt er dus gewerkt aan een nieuw product. Roy: “We willen dit doen door fictieve praktijkcasussen te schetsen die overeenkomen met issues die we nu ook tegenkomen bij gemeenten. Gemeenten kunnen de casus doornemen die past bij hun situatie en krijgen dan inzicht in hoe de WCW werkt.” Naar verwachting komt dit product in mei beschikbaar.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen