Leusden zet EAW-regeling in om woningeigenaren te helpen verduurzamen

31-03-2021
1607 keer bekeken

In Leusden is de transitievisie warmte al in december vastgesteld. De gemeente is nu druk bezig met de wijkuitvoeringsplannen met als belangrijk doel bewoners te bewegen om hun woning te verduurzamen. Maar hoe pakken ze dit aan?

Met de Extern Advies Warmtetransitie (EAW)-subsidie koopt de gemeente adviseurs in om praktische handleidingen te schrijven voor verschillende soorten woningen.

“Ongeveer 80% van de woningen in Leusden is grondgebonden”, zegt Huibert Boer, beleidsadviseur duurzame leefomgeving bij de gemeente. Grondgebonden woningen zijn woningen waarvan in ieder geval één woonlaag op de straat staat. Denk hierbij aan vrijstaande woningen of rijtjeshuizen. Een flat is geen grondgebonden woning. “En ongeveer hetzelfde percentage is in particulier bezit. Voor de warmtetransitie is dat een uitdaging: al die particulieren zijn een doelgroep van ons.” Door de lage woningdichtheid is het in Leusden relatief duur om een collectieve warmtevoorziening aan te leggen. “Daarnaast hebben we vooral woningen uit de jaren ’60, ’70 en ’80, die slecht geïsoleerd zijn. Onze transitievisie warmte is er daarom op gericht om aardgas te besparen en particulieren te bewegen om hun woningen beter te isoleren.” Voor de ontwikkeling van de wijkuitvoeringsplannen van de gemeente volgt 2 sporen: collectieve inkoopacties en handleidingen voor woningeigenaren.

Collectieve inkoopacties

Huibert Boer: “We hebben onze gebouwde omgeving ingedeeld in 7 gebieden op basis van bouwjaren. Per gebied gaan we in gesprek met bewoners om de maatregelen te bespreken. Het leidt tot een warmteplan per wijk dat we faciliteren met gerichte collectieve inkoopacties.”

Handleidingen voor woningeigenaren

Het tweede spoor is voor buurten die nog niet aan de beurt zijn voor de collectieve aanpak. “Daar wonen natuurlijk ook mensen die hun woningen willen verduurzamen”, zegt Boer. “Wij willen hen helpen door ze goede informatie te geven. Onder meer met handleidingen om hun woningen klaar te maken voor de toekomst.” De handleidingen zouden gebaseerd worden op het type woning. “We ontdekten echter dat Leusden vol staat met identieke woningen die allemaal toch net iets anders zijn. Het oorspronkelijke idee om te werken met referentiewoningen bleek niet te werken. Maar het bouwjaar is wel een goed uitgangspunt.”

Externe adviseurs inhuren

In de transitievisie warmte staat per bouwjaarcategorie wat er grofweg moet gebeuren aan de woningen. “Maar die informatie is niet concreet genoeg voor de handleidingen. We zochten een manier om een vertaling te maken naar toegankelijke informatie waarmee woningeigenaren praktisch aan de slag kunnen. Met de EAW-regeling kunnen we adviseurs hiervoor inhuren.”

Lokale kennis

De gemeente huurt 2 adviseurs in op het gebied van energieprestatieadviezen warmte (EPA-W). “Beiden komen uit Leusden”, zegt Boer. “Voordeel is dat ze al kennis hebben van de type woningen en woningeigenaren eventueel verder kunnen helpen. Zij stellen checklists op waarmee je als woningeigenaar nagaat welke maatregelen je kunt nemen en hoe je dat doet. De adviseurs testen die lijsten met woningeigenaren en onze energiegidsen. Dit zijn vrijwilligers uit Leusden die graag medebewoners helpen te verduurzamen. De handleidingen zijn beschikbaar voor de woningeigenaren, maar zijn straks ook voor de energiegidsen een hulpmiddel bij gesprekken met de inwoners.”

EAW snel geregeld

De inzet van de EPA-W-adviseurs via de EAW-regeling was volgens Boer snel geregeld. “Ik voerde een startgesprek met het Expertise Centrum Warmte, diende een aanvraag in en er werd daarna contact opgenomen voor wat extra toelichting. Daarna was het vlot geregeld.” De EAW-regeling is specifiek bedoeld om voor transitievisies warmte en wijkuitvoeringsplannen expertise in te huren. “Het geld is er, het is niet ingewikkeld om het aan te vragen, dus zonde om het te laten liggen.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen