Drie Friese gemeenten leggen een goede basis voor transitievisie warmte dankzij de regeling EAW

19-05-2021
1624 keer bekeken

Aan het eind van 2021 hebben Oostellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland een eigen Transitievisie Warmte die door de raad is goedgekeurd. In het proces daarnaartoe trekken de drie Friese gemeenten samen op. Om goed beslagen ten ijs te komen is een ingenieursbureau ingehuurd.

Bekostigd door gebruik te maken van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Een gesprek met Timo Veen, de projectleider van de 3 gemeenten.

Drie plattelandsgemeenten die heel erg op elkaar lijken, een vergelijkbare energieopgave hebben en min of meer dezelfde professionele stakeholders. Reden genoeg voor gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland om de handen ineen te slaan. Veen: ‘Het was een vraag vanuit onze bestuurders, maar uiteindelijk is het gezamenlijk doorlopen van zo’n proces ook veel efficiënter voor andere stakeholders.’


Extern Advies Warmtetransitie

Voor het ontwikkelen van een goede Transitievisie Warmte is veel specialistisch kennis en kunde nodig. Niet alle gemeenten hebben die expertise zelf in huis. Daarom kunnen zij met de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) een specifieke uitkering aanvragen voor het inkopen van externe expertise.

Ook de 3 Friese gemeenten hebben zo’n uitkering aangevraagd: ‘Wij zijn nagegaan wat we zelf konden doen en waar we hulp bij nodig hadden. Daaruit bleek dat we vooral ondersteuning konden gebruiken bij de technische verdieping en het participatietraject. Na het voeren van een startgesprek met een adviseur van het Expertise Centrum Warmte, is de EAW aanvraag  ingediend en vlot afgehandeld. Samen hebben we hiervoor een ingenieursbureau ingehuurd, bekostigd door gebruik te maken van de regeling EAW.’

Technische verdieping en participatietraject

‘Het ingenieursbureau gaat voor ons de startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verfijnen. Zo krijgen we een beter beeld van welke alternatieve warmtebronnen onze buurten/wijken gebruik kunnen maken en zo nodig wanneer. Hiervoor hebben wij allerlei data aangeleverd, zoals de Regionale Strategie Warmte (onderdeel van onze Regionale Energie Strategie), informatie over een aantal lokale projecten en informatie van onze netbeheerder Liander.

Door de financiële ondersteuning vanuit de regeling EAW kon het ingenieursbureau ook ingezet worden om ons te helpen  met het betrekken van stakeholders in het proces. Dan hebben we het niet alleen over de professionele stakeholders, zoals de woningbouwcorporaties en de netbeheerder, maar ook over vertegenwoordigers van verenigingen van Plaatselijke Belangen (Dorpsbelangen) en andere belangenverenigingen. Denk bijvoorbeeld aan lokale ondernemersverenigingen, lokale energiecoöperaties en natuurorganisaties. Met deze ondersteuning kunnen we onze raden, colleges en collega-ambtenaren meer inhoudelijke betrekken bij de visie. Zo is er een informerende sessie georganiseerd met alle drie de raden waarin we hen hebben bijgepraat.’

Goede basis leggen

Volgens Veen helpt de bijdrage van het ingenieursbureau hen enorm om een goede basis te leggen voor hun visies. ‘Zo kunnen we bijvoorbeeld nu al het participatietraject met professionele stakeholders en vertegenwoordigers van inwoners opzetten. Dat was zonder deze externe hulp niet gelukt. Zeker, omdat we alle drie een plattelandsgemeente zijn en we maar met een paar mensen aan dit dossier kunnen werken. Dan komt de focus al gauw te liggen of het voldoet aan de wettelijke kaders en krijgt participatie niet de diepgang die het nodig heeft. Ik zou gemeenten daarom zeker adviseren om gebruik te maken van de regeling EAW. Bovendien is de aanvraag supersimpel!’

Meer informatie en aanmelden

Tot en met 1 juni 2021 kunnen gemeenten gebruikmaken van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Voor iedere gemeente is €20.660 euro beschikbaar. Lees meer informatie over de regeling EAW. Heb je vragen neem dan contact op de Helpdesk.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen