Informatiepakket helpt gemeenten bij warmtetransitie - Netbeheer Nederland

26-05-2021
1264 keer bekeken

Alle gemeenten in ons land zullen nog dit jaar een Transitievisie Warmte (TVW) vaststellen, waarin ze een (eerst) visie neerleggen op het verduurzamen van de warmtevoorziening voor hun inwoners en het stap voor stap aardgasvrij maken van wijken.

Een complexe opgave, waarbij netbeheerders graag meedenken om de noodzakelijke aanpassingen aan het gas- en elektriciteitsnet tijdig in kaart te brengen. Daarom is er nu een speciaal informatiepakket om gemeenten te ondersteunen.

Wijkuitvoeringsplannen

De Transitievisie Warmte van elke gemeente wordt de komende jaren concreet uitgewerkt in Wijkuitvoeringsplannen (WUP). Plannen die per wijk zullen verschillen, afhankelijk van mogelijkheden en soort bebouwing. Uiteindelijk volgt een definitieve keuze voor het warmtealternatief voor een wijk – bijvoorbeeld een warmtenet of groen gas - en het moment waarop het aardgas wordt afgesloten. In veel gevallen zal het elektriciteitsnet aangepast moeten worden en het gasnet worden verwijderd of aangepast. 

Actuele informatie

Het informatiepakket Wijkuitvoeringsplan in samenwerking met de netbeheerder is bedoeld om gemeenten te ondersteunen en samen te zorgen dat we gedurende de transitie naar aardgasvrije wijken de energievoorziening op een veilige manier beschikbaar houden. De informatie wordt regelmatig aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen. 

Bron: Informatiepakket helpt gemeenten bij warmtetransitie - Netbeheer Nederland

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen