Adviesraadlid Harold Lever: ‘Duidelijkheid en blijvende financiering om wijken aardgasvrij te maken’

08-09-2021
1211 keer bekeken

Harold Lever zit namens Bouwend Nederland in de Adviesraad van het Expertise Centrum Warmte (ECW). Hij pleit voor duidelijkheid en betrokkenheid van inwoners en gemeenten als het om de energietransitie gaat en een financieringsvorm om wijken aardgasvrij te maken. Ook deelt hij graag succesverhalen.

ECW ondersteunt als onafhankelijk kenniscentrum gemeenten met verschillende instrumenten bij de transitie naar een duurzame warmtevoorziening. Het gaat daarbij om transitievraagstukken op het gebied van techniek, economische aspecten, marktordening en duurzaamheid. De Adviesraad adviseert de stuurgroep van het ECW over technische en economische onderwerpen.

Belangrijke partner gemeenten

In de Adviesraad zitten allerlei betrokken stakeholders, waaronder Bouwend Nederland. Deze vereniging van bouw- en infrabedrijven heeft ongeveer 4.300 aangesloten bouwbedrijven. Bouw- en infrabedrijven zijn nodig om de warmtetransitie vorm te geven. Daarom is Bouwend Nederland een belangrijke partner voor gemeenten en werkt ze mee aan het spreekuur van Stichting Warmtenetwerk. Ook kunnen gemeenten bij een regiokantoor terecht met vragen over (kosten van) verduurzaming en praktijkvoorbeelden. Lever is voorzitter van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer bij deze vereniging.

‘Bij de eerste opzet van de Adviesraad was Bouwend Nederland geen beoogde deelnemer’, vertelt Lever. ‘Wij hebben ons daarop zelf aangemeld vanuit twee invalshoeken, namelijk gebouwen en isolatievoorzieningen en infrastructuren. Het is heel mooi om in de Adviesraad vanuit verschillende invalshoeken mee te denken en vorm te geven aan de energietransitie van de gebouwde omgeving. Wij dringen daarbij aan op duidelijkheid en betrokkenheid voor  inwoners en gemeenten als het om de warmtetransitie gaat. Ook delen we succesverhalen, zoals de uitrol van het warmtenet in Amsterdam en Rotterdam. Het gaat daar om grote aantallen, waar woningbouwcorporaties hun bewoners ‘gewoon’ meekrijgen’ in de uitbreiding van het warmtenet.’

Uitdagende klus

Heel Nederland van het aardgas af te halen, is een uitdagender klus dan in de tijd van het Klimaatakkoord werd gedacht, vertelt Lever. ‘Het is belangrijk voor het ECW en de Adviesraad om zo integraal mogelijk kennis te delen en mee te denken met gemeenten, zodat de verduurzaming versnelt. We willen helemaal van het aardgas af, dat is op hoofdlijnen wel duidelijk. Maar het hoe en de weg daarnaartoe is minder duidelijk. Een andere brandstof door de leidingen, zoals waterstof, zou voor gemeenten de makkelijkste te nemen maatregel zijn. Het internationale scenario voorspelt een grotere rol voor duurzame gassen. Maar daarover is nog te weinig bekend. Een andere optie is een warmtenet, maar voor de aanleg daarvan moet flink de schop in de grond. Ook ontbreekt het veel gemeenten aan capaciteit.’

‘Kortom, er is met veel stevigheid aangekondigd dat heel Nederland aan de slag gaat met het aardgasvrij maken van woningen en bedrijven, terwijl de praktijk een ander beeld laat zien. Deze situatie is ook voor onze achterban lastig, omdat nu niet duidelijk is wanneer wij flink aan de bak moeten. Veel gemeenten zeggen nu: volgend jaar. Maar dat werd in 2020 ook gezegd. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de regelgeving, zoals de Warmtewet 2.0’, aldus Harold Lever.

Duidelijk startmoment nodig

‘We roepen gemeenten op door te gaan met het aardgasvrij maken van wijken. Uiteraard hebben we alle begrip en respect voor de te nemen hobbels die gemeenten tegenkomen, maar het loont toch om met alle onzekerheden die er zijn te starten. Bovendien heeft de markt behoefte aan een duidelijk startmoment om zich te kunnen voorbereiden met bijvoorbeeld het opleiden van warmtemonteurs.’

‘Daarnaast is Bouwend Nederland voor een blijvende financiering van projecten om inwoners mee te krijgen in de plannen en de energietransitie te versnellen. Duidelijk moet zijn of er voor de kosten van collectieve oplossingen, individuele huiseigenaren en gemeenten voldoende financiering en terugverdienmogelijkheden zijn om verduurzaming mogelijk te maken. Verder kunnen gemeenten hun inwoners ook wijzen op subsidieregelingen voor het verduurzamen van hun woning bij een verbouwing of verhuizing. Ook kunnen ze bijvoorbeeld samen met een lokale energiecoöperatie de gezamenlijke aanpak stimuleren. Die aanpak heeft ook op steeds meer plaatsen succes, en maakt het voor de individuele bewoner gemakkelijker en ook vaak goedkoper. Alleen zo kunnen huizen en kantoren sneller verduurzamen.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen