De WKO-bodemenergietool uitgebreid met de “Interessepeiler”

30-11-2021
1155 keer bekeken

De WKO-bodemenergietool laat zien waar zich geregistreerde bodemenergiesystemen bevinden. Je kunt bovendien een scan maken waarmee je bepaalt of op een locatie een open- of gesloten bodemenergiesysteem aangelegd mag worden. De interessepeiler laat zien waar interesse is in bodemenergie.

Bekijk hoeveel interesse er is in een wijk of binnen een gemeente

Met de interessepeiler zie je op wijk- en gemeenteniveau hoe de interesse in bodemenergie zich ontwikkelt. Dit wordt gedaan door bij te houden hoe vaak en waar gegevens voor een te onderzoeken boorlocatie (peiling) worden opgevraagd in de WKO-Bodemenergietool en hoeveel boringen er daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

De interesse kan bijvoorbeeld zijn dat een woningeigenaar zijn huis wil verduurzamen met een bodemgekoppelde warmtepomp of dat een projectontwikkelaar een nieuwbouwwijk wil voorzien van bodemgekoppelde warmtepompen.  

De interessepeiler ondersteunt bij de energietransitie

Deze update van de WKO-bodemenergietool ondersteunt planners, adviseurs, boorbedrijven, gemeenten en provincies bij de energietransitie. De interessepeiler geeft namelijk inzicht hoe de interesse voor bodemenergie ontwikkelt en of het een reële optie is binnen een bepaalde wijk. Dit helpt bij het voeren van gesprekken met bewoners. Als bewoners bijvoorbeeld de wens hebben om hun woning duurzaam te koelen is bodemenergie een interessante optie.


Iedere dag worden de data vernieuwd

Omdat de data dagelijks worden vernieuwd  toont de interessepeiler altijd actuele cijfers.
Om de betrouwbaarheid van de data te vergroten worden de data gefilterd:

  • Meerdere peilingen op 1 perceel worden als 1 peiling geteld.
  • Peilingen die niet gerelateerd kunnen worden aan de gebouwde omgeving tellen alleen mee als hier een nieuwbouwwijk komt. Dit gebied moet geregistreerd zijn op de Nieuwe kaart van Nederland.   

De peilingen zijn niet naar individuele personen of bedrijven te herleiden.

Meer informatie

Lees meer informatie over bodemenergie in de factsheet Bodemenergie en WKO. Heb je vragen over de WKO-bodemenergietool of bodemenergie? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen