Het Expertise Centrum Warmte is geëvalueerd

22-12-2021
1246 keer bekeken

Het doel van de evaluatie was om terug te kijken op de activiteiten van het ECW van de afgelopen 2,5 jaar. Op basis van de conclusies en aanbevelingen gaan we in 2022 onze activiteiten nog beter afstemmen op de behoefte van gemeenten op het gebied van de warmtetransitie.

Een kwalitatieve evaluatie

Het onderzoeksbureau Atrivé voerde de evaluatie uit. Dit bureau sprak met projectleiders van 21 gemeenten, verschillende leden van de Stuurgroep ECW, Projectgroep ECW, Adviesraad ECW en een aantal adviesbureaus die nauw betrokken zijn bij de warmtetransitie activiteiten van gemeenten. Op basis van de input uit deze gesprekken heeft Atrivé conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan rond de inrichting, focus en activiteiten van het ECW.

Het algemene beeld is positief, maar er is ruimte voor verbetering

De conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie die wij binnen het ECW kunnen oppakken verwerken we in onze plannen voor 2022. Een aantal zaken hebben we al opgepakt:

  • het versterken van de contacten en samenwerking met regionale/provinciale ondersteuningsorganisaties.
  • per gemeente een contactpersoon bij het ECW. Dit is gedaan via de EAW-regeling.
  • een klankbordgroep met gemeenten om onze ondersteuning beter aan te laten sluiten bij de behoeften.

Andere aanbevelingen zoals het afstemmen van onze ondersteuning op de verschillende soorten gemeenten en wijken pakken we in de komende periode op.

Meer informatie of vragen

Het gehele rapport lezen? Download dan de Eindrapportage Evaluatie ECW. Heb je vragen over de evaluatie? Neem dan contact met ons op.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen