De factsheets van het ECW zijn geüpdatet

26-01-2022
1555 keer bekeken

De factsheets over warmtechnieken updaten we regelmatig. Zo blijven deze actueel en compleet. De factsheets helpen je bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen.

Een overzicht van de belangrijkste updates

In 2021 hebben we de volgende updates gedaan:

  • Individuele warmtepompen: er geldt een nieuwe geluidsnorm. In de factsheet is deze terug te vinden onder ‘waar is het geschikt’, inclusief een verwijzing naar de ‘rekentool geluid’.
  • Aquathermie, in deze factsheet is een verwijzing opgenomen naar nieuwe rapporten over het vergunningenkader koudelozingen en kosten van verschillende configuraties. Dit is te vinden onder ‘meer informatie’.
  • Geothermie: er is een nieuw onderzoek uitgevoerd naar duurzaamheid. Hiernaar wordt verwezen in de factsheet onder ‘duurzaamheid’ en ‘meer informatie’
  • In de factsheet Warmtenetten stond al een definitie van de verschillende temperatuurniveau’s: wanneer spreek je bijvoorbeeld over een MT of een LT-warmtenet? Bij de update is daar een uitgebreidere toelichting op gegeven.
  • Isolatie, deze factsheet is uitgebreid met informatie over de Standaard. Er is bijvoorbeeld een tabel opgenomen met maatregelen die, als ze allemaal worden uitgevoerd, leiden tot het halen van de ‘standaard’.
  • Restwarmte, om te bepalen of iets echt restwarmte is of niet is een definitie beschikbaar vanuit Europa. Deze is ook overgenomen in Nederlandse regelgeving. In de vernieuwde factsheet restwarmte wordt deze definitie uitgelegd in het kopje ‘wat is het’.

Een aantal kleine zaken is ook geactualiseerd, zoals de verwijzingen naar meer informatie en nieuwe voorbeeldprojecten. Dat geldt ook voor de factsheets: Bioketels voor woningen, Bio-energie voor collectieve verwarming en Bodemenergie en WKO en Warmtenetten.

Achtergrondinformatie Factsheets

Nu de transitievisie warmte is vastgesteld ga je als gemeente aan de slag met de uitvoeringsplannen. Wat is het warmtealternatief voor een wijk en op welk moment gaat deze van het aardgas af? De factsheets over de verschillende technieken van het Expertise Centrum Warmte (ECW) helpen je hierbij.

Alle informatie van de factsheets is door ons gecontroleerd op betrouwbaarheid en juistheid.

Meer informatie of vragen

Wil je iets weten over een factsheet, iets opmerken of aanvullen? Neem dan contact op met onze Helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen