Nieuwe versie Template Businesscases Warmtenetten

16-02-2022
2540 keer bekeken

Met de Template Businesscases Warmtenetten krijg je inzicht in de kosten van het warmtenet. De template is veel gebruikt door woningcorporaties en gemeenten in warmteprojecten. Met deze update is er op belangrijke punten meer maatwerk mogelijk.

Op basis van ervaringen is de Template Businesscases Warmtenetten geüpdatet

Vanuit het ECW organiseerden wij regelmatig sessies om de template toe te lichten en samen te analyseren. De feedback die wij kregen over het gebruik en functioneren hebben wij verzameld en verwerkt in de nieuwe versie van de Template Businesscases Warmtenetten. Naast functionele updates zijn ook de defaultwaarden (standaardwaarden) aangepast, zoals bijvoorbeeld de nieuwe warmtetarieven. Houd er rekening mee dat dit momentopnamen kunnen zijn. De flinke stijging van de warmtetarieven in 2022 heeft bijvoorbeeld invloed op uitkomsten in de template. Het is belangrijk om dit mee te nemen in het invullen van de uitgangspunten en deze aan te passen aan de specifieke situatie van het project.

De belangrijkste wijzigingen zijn

  • Extra tabblad ‘fasering en aantallen’, met uitsplitsing in type aansluiting (collectief, individueel, utiliteit), capaciteit en fasering.
  • Per cluster van aansluitingen kan een apart volloopscenario ingevoerd worden.
  • Uitsplitsing van collectieve aansluitingen en utiliteit.
  • Inzicht kosten en opbrengsten per type aansluiting (collectief, individueel, utiliteit)
  • Toevoeging aansluit- of rendementsbijdrage bij aansluiting op bestaande netten.
  • Toevoeging extra grafieken waarmee de opbouw van de businesscase en BAK sneller inzichtelijk zijn.
  • Op verschillende punten ‘switches’ ingebouwd om heel snel en gebruiksvriendelijk bepaalde opties aan of uit te zetten.

Met deze update van de template kan op belangrijke punten meer maatwerk geleverd worden, zonder het gebruiksgemak te verminderen of onnodig complex te maken.

Achtergrond

De template businesscase warmtenetten is ontwikkeld voor woningcorporaties en gemeenten en heeft als doel het krijgen van inzicht in de kosten van het warmtenet, door de businesscase transparant te maken. Op deze manier kunnen gemeenten, woningcorporaties en warmtebedrijven open met elkaar in gesprek om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om huurwoningen aan te sluiten op een warmtenet. Ook kunnen corporaties het template gebruiken bij de voorbereiding voor een aanvraag voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huur (SAH). TNO heeft aanvullend op de template een rapport gemaakt met een toelichting op de methode die gebruikt is.

 

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met onze Helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen