De verduurzaming van woningen betaalbaar maken

03-06-2022
2460 keer bekeken

Op 1 juni is door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het beleidsprogramma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving naar de Tweede Kamer gestuurd. De prioriteit ligt bij energiebesparing in gebouwen.

Zo komt er een norm voor de minimale kwaliteit van het energielabel van huurwoningen in 2030.

Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren tot en met 2030

Daarnaast is het doel om 1 miljoen hybride warmtepompen in de bestaande bouw te installeren voor 2030. Ook komt er een bijmengverplichting voor groen gas. Voor eigenaren en bewoners wordt ingezet op betaalbaarheid van de verduurzaming, waarbij het Nationaal Isolatieprogramma een belangrijke rol gaat spelen.

Voor gemeenten is vooral de gebiedsgerichte aanpak van belang

Bij deze aanpak ligt de regie bij gemeenten. Hiervoor zijn in het beleidsprogramma de volgende zaken opgenomen:

 • Ondersteuning voor gemeenten:
  • Er worden middelen voor de uitvoering door gemeenten beschikbaar gesteld.
  • Voor de ondersteuning van gemeenten  komt er een Nationaal Programma voor de Lokale Warmtetransitie.
 • Een helder wetgevend kader:
  • De nieuwe Warmtewet (Wet Collectieve Warmtevoorziening).
  • Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie.
 • Het wegnemen van de onrendabele top warmtenetten en duurzame energie.Daardoor komen duurzame bronnen als aqua- en geothermie sneller aan bod. Om dit te realiseren komt er:
  • Een nieuwe subsidieregeling.
  • Een verbetering van de subsidieregeling SDE++.
 • Financiering en subsidie:
  Er komen aanvullende financiële middelen om gebouweigenaren een betaalbaar aanbod te doen, onder andere via het verhogen van de ISDE, een aanvullende bijdrage via het Nationaal Isolatieprogramma, het verruimen van het Warmtefonds en het afschaffen van de verhuurdersheffing.

Het Nationaal Programma voor de Lokale Warmtetransitie

Dit nieuwe programma gaat gemeenten ondersteunen bij de warmtetransitie.  De kennis en ervaringen die de afgelopen jaren in de programma’s Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en Expertise Centrum Warmte (ECW) is opgedaan, wordt meegenomen naar het NPLW.

Blijf op de hoogte en abonneer je op onze nieuwsbrief

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen