Energiecoöperaties: natuurlijke partner voor gemeenten

09-06-2022
2313 keer bekeken

Op maandag 30 mei organiseerde het Expertise Centrum Warmte (ECW) de online bijeenkomst : Gemeentelijke stakeholders vertellen - de energiecoöperatie. Gemeente Opsterland en de energiecoöperatie Wijnjewoude Energieneutraal deelden ervaringen met de deelnemers.

Ook was de landelijke koepel van  lokale duurzame energie-initiatieven in Nederland, Energie Samen, aanwezig.

Samenwerken met energiecoöperaties

Samen met ongeveer 50 deelnemers, waaronder veel gemeenten, gingen we in gesprek met: Timo Veen (gemeente Opsterland), Pieter de Kroon (energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal) en Siward Zomer (Energie Samen). Patrick Dijk, van het Expertise Centrum Warmte, was de gespreksleider tijdens deze sessie.

We kijken samen terug op een geslaagde sessie

Timo Veen, gemeente Opsterland: “Wij hebben in onze gemeente bij het maken van de transitievisie warmte samengewerkt met twee andere plattelandsgemeenten, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. Om onze bewoners hierbij te betrekken zijn gesprekken gevoerd met allerlei doelgroepen in zogenaamde focusgroepen. Ook is de samenwerking gezocht met de verschillende lokale energiecoöperaties in deze drie gemeenten, waaronder met energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal. Ik vind het belangrijk om samen te zoeken hoe je je inwoners het beste kunt betrekken en bij het samenwerken met de energiecoöperaties elkaar ook de ruimte te gunnen en het vertrouwen te geven”.

De tip van Pieter de Kroon, energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal aan gemeenten is om vooral te luisteren: “Het is belangrijk te luisteren naar de onderstroom en daar als gemeente ook je plannen op af te stemmen. Vanuit de energiecoöperatie weten we wat er lokaal in deze onderstroom speelt. Maak daar dan ook gebruik van als gemeente. En vergis je niet, bij de energiecoöperaties zijn vele professionals actief. Ze doen dit alleen op vrijwillige basis vanuit hun gedrevenheid en passie en zonder dat ze ervoor betaald worden”.

Ook Siward Zomer, Energie Samen onderstreept dat de energiecoöperatie een belangrijke partner is voor gemeenten: “Ik zie dat steeds meer energiecoöperaties ook betaalde krachten in dienst nemen, hierdoor worden zij een nog betere partner voor gemeenten. En stel als gemeente energiecoöperaties ook in staat om activiteiten te doen die bijdragen aan de transitievisie warmte door hen ook het budget te geven wat bij deze activiteiten hoort.

Voor onze gespreksleider Patrick Dijk, Expertise Centrum Warmte was deze bijeenkomst erg inspirerend:  “Mooi om te zien dat er zoveel energie bruist bij lokale energie-initiatieven en energiecoöperaties. Door de verhalen van onze gasten werd mij nog meer duidelijk dat je te maken hebt met (vrijwillige) professionals die je kunt vertrouwen. Met ruimte om samen te leren en op te trekken ontstaat ook onderlinge bewustwording. Houd hier rekening mee en maak hier als gemeente of als lokaal energie-initiatief handig gebruik van om de transitievisies warmte ook daadwerkelijk samen (inclusief de samenwerking met andere stakeholders) tot uitvoering te brengen.”

Terugkijken

Ben je nieuwsgierig wat er tijdens deze bijeenkomst nog meer besproken is? Of nog een deel terugkijken? Geen probleem! Je kunt deze bijeenkomst makkelijk hieronder terugkijken:

Meer informatie of vragen?

Lees de Kamerbrief over bewonerstevredenheidsonderzoek en derde ronde proeftuinen waarin wordt aangetoond dat bewoners significant meer tevreden zijn als er een bewonersinitiatief bij de aanpak is betrokken. In de Lokale Energie Monitor 2021 vind je de trends en ontwikkelingen van lokale energie initiatieven. Ben je geïnspireerd geraakt door deze online bijeenkomst? Meld je dan ook voor het webinar Tips & tricks samenwerking gemeente & bewonersinitiatieven van het Programma Aardgasvrije Wijken op dinsdag 21 juni. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen