Actieplan hybride warmtepompen: versnelling in de gebouwde omgeving

06-07-2022
3151 keer bekeken

Een doel van het programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving is om in 2030 1 miljoen hybride warmtepompen te hebben geïnstalleerd. Het actieplan hybride warmtepompen draagt hier aan bij en is op 15 juni door minister Jetten, mede namens minister de Jonge, aan de Tweede Kamer aangeboden.

Belangrijk voor gemeenten

In wijken waar de gemeenten in de komende 10 jaar geen plannen heeft voor de inzet van een volledig aardgasvrije warmtetechniek (zoals een collectief warmtesysteem of een volledig elektrische warmtepomp), biedt een hybride warmtepomp een goede oplossing.

In de inspiratiegids hybride warmtepompen staan best practices van gemeenten, corporaties en andere organisaties. Meer informatie over deze techniek vind je in de factsheet hybride warmtepomp.

Afspraken in het actieplan

Om op korte termijn de forse opschaling van hybride warmtepompen te realiseren zijn er een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zorgen voor:

  • Het verkorten van de installatietijd
  • Het betaalbaarder maken van de installatie
  • Meer vakbekwame warmtepompmonteurs
  • Opschalen en het beschikbaar maken van duurzame installaties
  • Eenduidige communicatie
  • Eenduidige monitoring van de techniek

Dit is belangrijk om het doel van 1 miljoen hybride warmtepompen in 2030 te bereiken, maar ook in aanloop naar de normering van efficiëntere verwarmingsinstallaties per 2026.

Bekijk alle acties in het Actieplan hybride warmtepompen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen