Online kennis- en leerbijeenkomsten voor gemeenten in november

12-10-2022
2826 keer bekeken

In de warmtetransitie zijn stakeholders onmisbaar. Daarom organiseert het ECW een webinarreeks. Op 15 november staat de netbeheerder centraal en op 29 november de woningcorporatie. We bespreken onder andere de verzwaring van het elektriciteitsnet en individuele en collectieve warmte oplossingen.

Samenwerken met de netbeheerder en de verzwaring van het elektriciteitsnet

Mede door de warmtetransitie neemt de vraag en aanbod van elektriciteit toe en daarmee ook de rol van de netbeheerder. De netbeheerder krijgt te maken met een eventuele verzwaring van het elektriciteitsnet. Dit betekent voor de openbare ruimte dat er transformatiestations en er zwaardere kabels onder de grond nodig zijn.

Op dinsdag 15 november gaan we hierover van 14:00-15:00 uur samen in gesprek.

De gemeente Leiden en netbeheerder Liander zoeken samen naar oplossingen

Hoe zorg je er als gemeente voor dat je de belangen van de netbeheerders en van andere stakeholders goed borgt? En hoe ervaren de netbeheerders deze samenwerking? Waar kunnen ze van elkaar leren?

Youri Haasbroek en Jos van Wersch van de gemeente Leiden laten zien tegen welke kansen en uitdagingen zij aanlopen in de warmtetransitie. Welke keuzes zijn gemaakt in de Leidse transitievisie warmte? Hoe past de samenwerking met de netbeheerders hierin? En hoe zoeken ze samen naar oplossingen zodat de gemeente Leiden klaar is voor een duurzame toekomst?

Daarna vertelt Hannah Saers van de netbeheerder Liander hoe zij de samenwerking met de gemeente Leiden ervaart. Welke uitdagingen zijn er en waar kunnen ze van elkaar leren?

We sluiten af met een tafelgesprek onder leiding van de dagvoorzitter Jorn ten Have van het ECW met Youri Haasbroek, Jos van Wersch en Hannah Saers.  

Bekijk het volledige programma en meld je aan

Samenwerken met de woningcorporatie

In de transitievisie warmte staat hoe de gemeente vorm wil geven aan de warmtetransitie. Naast de netbeheerder, spelen de woningcorporaties hierin een belangrijke rol. Gemeenten maken hierover prestatie afspraken met hun woningcorporatie. Hierin wordt onder andere afgesproken hoe de woningcorporaties hun woningvoorraad verduurzamen.

Op dinsdag 29 november gaan we hierover van 14:00-15:00 uur samen in gesprek.

Aanpak gemeente Apeldoorn met woningcorporatie Ons Huis

Hoe zorg je er als gemeente voor dat je de belangen van de woningcorporaties en huurders en particuliere woningeigenaren borgt? En hoe ervaren de woningcorporaties deze samenwerking? Waar kunnen ze van elkaar leren?

Ellen Luten uit de gemeente Apeldoorn vertelt over de Apeldoornse transitievisie warmte en tegen welke kansen en uitdagingen zij in de gemeente aanloopt. Ook gaat zij in op de wijken van de toekomst: Kerschoten, Loenen, de Maten en de Parken. Welke oplossingen zijn gekozen voor welke wijken en waarom? Hoe past de samenwerking met de woningcorporaties hierin? En wat kunnen andere gemeenten hiervan leren?

Daarna vertelt Jeroen Knoop van de woningcorporatie Ons Huis over hun aanpak. Deze richt zich nu vooral op isoleren. Verder zijn ze bezig met beleid rondom zonnepanelen, hebben een pilot gedaan met hybride warmtepompen en zijn met installateurs in gesprek over de mogelijkheden van een kleinschalig warmtenet. Ook vertelt Jeroen over de samenwerking met de gemeente Apeldoorn. Welke tips en tricks kan de woningcorporatie aan gemeenten en andere woningcorporaties meegeven zodat zij nu al aan de slag kunnen?

Tenslotte vertelt Dorris Derksen over de visie op dit onderwerp vanuit de brancheorganisatie Aedes. We sluiten af met een tafelgesprek onder leiding van de dagvoorzitter Tim Mooiman met Ellen Luten, Jeroen Knoop en Dorris Derksen.

Tijdens beide online bijeenkomsten is er genoeg ruimte om vragen te stellen.

Bekijk het volledige programma en meld je aan

Meer informatie of vragen?

Heb je nog vragen over deze of een andere online kennis- en leerbijeenkomst? Laat het ons dan weten door je vraag te stellen aan onze Helpdesk.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen