Nieuw: database transitievisies warmte 2022

09-11-2022
7749 keer bekeken

Hoe ziet de transitievisie warmte (tvw) van andere gemeenten eruit? Welke energiebesparende maatregelen, energiebronnen en technieken zetten zij in? Deze database geeft onder andere zicht op deze onderdelen.

De database geeft zicht op de beoogde acties in een gemeente 

Hierdoor krijg je een eerste beeld van hoe een gemeente deze grote opgave wil aanpakken. Gebruik de database om inzichten op te doen door bijvoorbeeld zelf analyses uit te voeren voor jouw gemeente, analyses van andere gemeenten of tussen verschillende gemeenten. Deze informatie kan helpen bij het vormgeven van bijvoorbeeld de wijkuitvoeringsplannen. Daarmee krijg je zicht op welke gemeenten soortgelijke acties beogen. Op basis hiervan kan je als gemeente de samenwerking zoeken en kennis uitwisselen met andere (omliggende) gemeenten.  

De database bestaat uit 2 bestanden en 1 web feature service

  1. Het Excelbestand bevat algemene informatie over een gemeente, haar tvw document en de beoogde actie(s) in een gebied. Met dit bestand kun je de gegevens selecteren voor een gemeente of meerdere gemeentes. In figuur 1 is een voorbeeld gegeven van de gegevens over een gebied met de actie(s). 
  2. Het GIS-bestand bevat geodata (geometrieën) welke aan de acties uit de tvw zijn gekoppeld. 
  3. De Web Feature Service (wfs) is een optie om de gegevens (uit beide bestanden) in je eigen GIS-omgeving te laden..

Op de pagina over de database transitievisie warmte vind je het downloadbestand met alle gegevens.

De database transitievisie warmte blijft in ontwikkeling  

Het ECW vult bijvoorbeeld de database begin volgend jaar aan met de eind 2022 vastgestelde tvw’s. Daarnaast maken we visualisaties voor de gemeentelijke plannen in heel Nederland. Deze visualisaties worden in een later stadium als viewer aangeboden. Later dit jaar breiden we de database uit. In die volgende versie wordt per plan een inschatting toegevoegd van het aantal objecten (het aantal woningen en andere gebouwen) dat binnen het plangebied valt. Via onze website en nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de vorderingen.

Inhoudelijke feedback door gemeenten

Wil je als gemeente inhoudelijke feedback geven op de tvw van jouw gemeente? Of heb je aanvullingen? Het ECW ontvangt graag deze feedback om waar mogelijk te verwerken in de volgende versie. Meer hierover lees je op de uitgebreide pagina over de database transitievisie warmte

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen