Onderzoek aanbestedingen warmtenetten

28-03-2023
3063 keer bekeken

Het selecteren van een warmteleverancier is een grote mijlpaal in de ontwikkeling van een warmtenet. Dit gaat via een aanbesteding. Op dit moment lopen aanbestedingen vaak vast. Er is onderzoek gedaan naar waarom deze aanbestedingen lastig zijn en soms mislukken.

Resultaten onderzoek aanbesteden warmtenetten

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste resultaten:

  • Er is beperkte marktwerking. Aanbestedingen mislukken vaak doordat er weinig aanbod van warmtepartijen was.
  • Gemeenten stellen (te) hoge eisen bij aanbestedingen waar een opdrachtnemer aan moet voldoen.
  • Kennis ontbreekt vaak bij gemeenten. Hierdoor ontstaat er onbegrip tussen gemeenten en opdrachtnemers.

Tips aanbestedingen warmtenetten

Hieronder vind je een overzicht van tips om het proces te verbeteren:

  • Richt aanbestedingsprocedures zo in dat marktwerking zo min mogelijk wordt belemmerd.
  • Zorg als gemeente dat je goed op de hoogte bent van veranderingen op het gebied van wetgeving en technische ontwikkelingen.
  • Betrek marktpartijen en deskundigen bij de voorbereiding van de aanbesteding, maar onderhoud als gemeente zelf contact met de markt.
  • Vervul als gemeente een actieve rol in het voorbereidings- en aanbestedingsproces. Ook als je externe expertise inhuurt.
  • Deel kennis met andere gemeenten. Zo wordt kennis goed geborgd.

Benieuwd naar het complete onderzoek? In het rapport lees je alle 8 do’s en 8 dont’s met betrekking tot het aanbesteden van warmtenetten.

Download het rapport

Advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos heeft, in opdracht van ECW en PIANOo, onderzocht waarom deze aanbestedingen lastig zijn en regelmatig mislukken. Er zijn interviews gehouden met medewerkers van opdrachtgevers en marktpartijen die een rol spelen bij aanbestedingen van warmtenetten. Dit onderzoek heeft geleid tot een adviesrapport met suggesties voor verbeteringen in de aanbestedingen van warmtenetten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen