Trainingsdag Vesta MAIS: ‘Essentiële stap’

29-01-2020
5002 keer bekeken

Het Expertise Centrum Warmte organiseerde afgelopen maanden een aantal keren een trainingsdag Vesta MAIS. 14 februari was voorlopig de laatste keer. We waren benieuwd wat de deelnemers ervan vonden en vroegen dat dus aan 3 van hen.

Vesta MAIS (zie kader) is het model waarmee het Planbureau voor de Leefomgeving de aardgasvrije warmtestrategieën berekent in de Startanalyse.
De Startanalyse is een van de twee onderdelen van de Leidraad. Adviesbureau Ecorys gaf de training waarbij de deelnemers ‘onder de motorkap van het Vesta MAIS-model kunnen kijken’, aldus Jina Bhagwandas van de helpdesk van het ECW. Ze leren bijvoorbeeld parameters aan te passen in het Vesta MAIS-model. Daardoor kunnen ze de analyse beter laten aansluiten op de lokale situatie in hun gemeente.’ Ze gaf zelf tijdens een aantal dagen een presentatie over de Startanalyse. Veel deelnemers kwamen van adviesbureaus, minder van gemeenten zelf.

Gemeenten faciliteren

Theo Elfrink helpt als adviseur energietransitie woningbouw bij BDH partijen als gemeenten en woningcorporaties met mogelijkheden voor duurzame warmteopties. “Ik vind dat je als adviesbureau moet kunnen werken met programma's die aan je doelgroep worden aangeboden. Over het algemeen vinden gemeenten het Vesta MAIS-model een te ingewikkeld programma. Daar moet je hen dus in faciliteren.’ Vesta MAIS ziet Theo als een soort basisprogramma voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. ‘We nemen de resultaten van de Startanalyse voor verschillende buurten als basis en gaan vervolgens binnen gemeenten aan de slag om de mogelijkheden te differentiëren op basis van lokale omstandigheden. Dat betekent dat er binnen een buurt ook meerdere oplossingen mogelijk zijn. Dat kan gaan op basis van praktische omstandigheden, op basis van technische mogelijkheden, maar het kan ook gaan om draagvlak en financiële draagkracht.’

De trainingsdag was voor Theo best pittig. ’De jongens die de cursus geven zitten er echt goed in, maar waren daardoor vaak te snel in de uitleg van de te maken stappen voor de opdrachten. Je moet er eigenlijk al goed in zitten om het te volgen’, vindt hij. Jina Bhagwandas bevestigt dat je het niet even zo kunt. ‘Het kost 20 tot 30 werkdagen voordat je het model onder de knie hebt.’ 

Lokale analyse cruciaal

Laura van de Kar vindt het aan de slag gaan met Vesta Mais een leuke uitdaging. ‘Ik vond de trainingsdag heel leerzaam en interessant. Er was veel ruimte voor specifieke vragen, en doordat we echt met de makers in een ruimte zaten, was het ook laagdrempelig om ze te stellen’, zegt de adviseur bij De WarmteTransitieMakers, zoals de naam al aangeeft een adviesbureau in de warmtetransitie. Het bureau werkt op alle schaalniveaus, zowel in provinciale programma’s als in lokale wijkaanpakken en alles daartussen.
De Leidraad is een beginpunt voor de Transitievisie Warmte, maar volgens Laura is de lokale analyse cruciaal om de informatie echt waardevol te maken voor een gemeente. ‘Om daar zelf beter inzicht in te krijgen, ben ik me aan het verdiepen in het Vesta MAIS-model, en was ik dus aanwezig bij de cursus. Door het model goed te doorzien, kan ik gemeenten specifieker helpen met hun vragen. Daarnaast helpt dit mij lokale analyses door te rekenen, die uiteindelijk een belangrijke basis zullen vormen voor de Transitievisies Warmte.’

Goede opbouw trainingsdag

Ruud van Aart, adviseur energietransitie bij Ekwadraat deed aan de training mee omdat ‘het gasloos maken van de gebouwde omgeving veel lastiger is dan het op het eerste gezicht lijkt. Er komen veel financiële en technische aspecten bij kijken die grotendeels zijn verwerkt in het Vesta MAIS-model. Dit model geeft mij inzicht waardoor ik onze klanten beter kan adviseren. Bij Ekwadraat gebruiken we het Vesta MAIS-model voor verschillende projecten waarin we gemeenten en RES-regio’s adviseren over hun Transitievisie Warmte en Regionale Structuur Warmte. We gebruiken het model om data uit te halen, projecten mee te verifiëren en de ruimtelijke aspecten toe te passen. Vesta MAIS wordt voor langere termijn gevuld met data en up-to-date gehouden en we willen het model blijven inzetten voor ons advieswerk.’
Ruud vond dat er op de trainingsdag een goede opbouw van niveau was. ‘Ik zie de dag dan ook als een goede en essentiële stap om te beginnen met Vesta MAIS. Er is nog veel zelfstudie nodig om alle mogelijke functies van dit uitgebreide model goed te leren kennen. De trainingsdag heeft bijgedragen aan de eerste basiskennis en vaardigheden.’

De trainingsdag Vesta Mais op 14 februari is helaas volgeboekt.

 

Het Vesta MAIS-model

Startanalyse, een van de twee onderdelen van de Leidraad, is gemaakt in het model Vesta MAIS. Vesta MAIS is het ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving. Dus voor woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen, maar ook voor de glastuinbouw. Het is gemaakt voor de periode van 2010 tot 2050. Het model kan uitrekenen op welke manier de gebouwde omgeving klimaatneutraal kunt verwarmen: wat zijn de effecten als je maatregelen neemt in gebouwen en in gebieden als je kijkt naar CO2-uitstoot, energiegebruik, investeringskosten en financiële opbrengsten. Het model is ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving. Het is een wat je noemt Open Source-model, oftewel iedereen mag het gratis gebruiken.

De Startanalyse

De Startanalyse geeft informatie over vijf strategieën om gebouwen zonder aardgas te verwarmen. Deze informatie is een hulpmiddel voor gemeenten bij het ontwikkelen van een Transitievisie Warmte. De Startanalyse geeft globale resultaten per buurt of gemeente.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen