Totstandkoming factsheets

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) heeft een serie factsheets gemaakt ter ondersteuning van gemeenten. In de factsheets lees je meer over de strategieën uit de Startanalyse en over veelgebruikte technieken voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Het ECW maakte deze factsheets samen met het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken. Verder is gebruikgemaakt van expertise van marktpartijen, brancheorganisaties, Milieu Centraal en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast heeft de Adviesraad van het ECW commentaar en aanvullingen gegeven en hebben de betrokken ministeries voor een aantal beleidszaken de factsheets gecontroleerd. Voor de leesbaarheid heeft Milieu Centraal een redactieslag uitgevoerd. Het ECW heeft alle input en de eigen kennis verwerkt tot een objectief beeld van deze technieken. Het ECW heeft de eindverantwoordelijkheid voor deze factsheets.

Het doel van de factsheets is gemeenten te helpen om met de Leidraad aan de slag te gaan voor het opstellen van hun transitievisie warmte. De factsheets geven informatie over de strategieën en technieken die genoemd worden in de Leidraad. Ze leggen uit wat deze technieken en strategieën zijn en wat de keuze voor een strategie of techniek voor gevolgen heeft voor de gemeente en de stakeholders die bij de uitvoering betrokken zijn. De factsheets geven de hoofdlijnen en zijn geschreven voor beleidsambtenaren bij gemeenten, bestuurders en andere betrokkenen. Voor meer detail en verdere verdieping verwijzen ze naar andere informatiebronnen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen.

Neem contact op

Cookie-instellingen