Handreiking geothermie

Geothermie is een collectieve warmtebron die een warmtenet kan voeden. Het heeft de potentie om 30% van de warmtevraag te verduurzamen. Als gemeente kun je daarom te maken krijgen met geothermie. Deze handreiking:

  • Helpt je op weg als je geothermieprojecten wilt ondersteunen.
  • Geeft tips om betrokken partijen beter op elkaar in te laten spelen.
  • Helpt je bij het kiezen van de juiste rol.

Daarnaast geeft het voorbeelden uit de praktijk en is de informatie over het wettelijke kader uitgebreid. Bij ieder onderwerp wordt steeds de mogelijkheid gegeven verdiepende informatie te lezen.

Deze handreiking gaat niet in op de technische aspecten van geothermie. Deze informatie vind je in de factsheet geothermie en op allesoveraardwarmte.

Aanvullingen of vragen

Aardwarmte blijft in ontwikkeling. De informatie houden we up-to-date en kan dus veranderen. Heb jij ervaringen met aardwarmte? Een aanvulling of vraag? Laat het ons weten door een bericht te sturen naar onze helpdesk.De informatie op deze pagina's is geïnspireerd op de “Handreiking aardwarmtebeleid gemeenten MRA” die in het voorjaar van 2022 is verschenen. Deze pagina’s zijn opgesteld met medewerking van: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Inter Provinciaal Overleg, Geothermie Nederland, Energie Beheer Nederland, Werkgroep Versnelling Aardwarmte Metropool Regio Amsterdam, HVC, Water Verkeer en Leefomgeving, gemeente Westland, gemeente Den Haag, gemeente Delft, gemeente Utrecht, gemeente Nieuwegein, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen.

Cookie-instellingen