Is geothermie interessant voor mijn gemeente?

Geothermie kan een interessante optie zijn als de ondergrond geschikt is en er met een (toekomstig) warmtenet voldoende vraag naar warmte is. Op deze pagina vind je informatie over:

  • kansen en aandachtspunten van geothermie
  • geothermie als onderdeel van de totale bronnenmix
  • beleid (gemeentelijk, regionaal, provinciaal en nationaal)

Voor een goede afweging is altijd maatwerk nodig. Verder spelen de lokale omstandigheden, het maatschappelijke draagvlak en de politiek-bestuurlijke verhoudingen een rol. 


Cookie-instellingen