Meer lezen over de warmtestrategieën (en meer!) in de factsheets

Voorbeeld van Strategie 2b: Middentemperatuurwarmtenet met geothermie (Bron: Startanalyse PBL)
24-09-2020
3342 keer bekeken

Op onze site kun je weer updates van factsheets en een paar nieuwe factsheets vinden. De belangrijkste reden hiervoor is het uitkomen van de vernieuwde versie van de Leidraad deze maand.

In de strategiefactsheets lees je achtergrondinformatie over de 5 strategieën uit de Startanalyse. In de Startanalyse is er een nieuwe strategie op basis van waterstof toegevoegd. Om die reden is er ook een factsheet over deze strategie opgenomen. De strategiefactsheets over groengas zijn ook aangepast op basis van de wijzigingen in de Startanalyse. In de Startanalyse 2019 waren er namelijk 2 strategieën op basis van groengas, maar die zijn in de Startanalyse 2020 geïntegreerd in 1 strategie met verschillende varianten. De 2 factsheets die er voor de groengasstrategie waren, zijn daarom nu gebundeld in 1 factsheet Groengas.

Daarnaast zijn er technische factsheets; zij bevatten informatie over veelgebruikte technieken en energiebronnen en -dragers voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De techniekfactsheets over groengas en waterstof hebben updates gekregen. En er zijn 2 nieuwe factsheets over specifieke technieken bij gekomen, namelijk: Warmtenetten en Bioketels voor woningen. De komende tijd komen er nog meer nieuwe bij, zoals een factsheet over warmteopslag.

Hulpmiddel maken TVW

De factsheets zijn speciaal bedoeld voor gemeenten, om te gebruiken als achtergrondinformatie bij het maken van een transitievisie warmte (TVW). Alle informatie in de factsheets is door ons gecontroleerd op betrouwbaarheid en juistheid. De factsheets zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse partners. Met de 3 nieuwe factsheets zijn er nu in totaal 17 factsheets te raadplegen op de ECW-site. Ook vind je er een serie factsheets over koudetechnieken die de TKI Urban Energy maakte met RVO.

Wil je iets weten over een factsheet, of iets opmerken of aanvullen? Dat kan, neem dan contact op met onze Helpdesk via het contactformulier.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen